Level 48 Level 50
Level 49

E nagu Eesti (new edition) 16


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jalakäija, jalakäija, jalakäijat
pedestrian
jama, jama, jama
nonsense
kalmistu, kalmistu, kalmistut
cemetary
keelama, keelata, keelan
to forbid, to-, I-
keerama, keerata, keeran
to turn, wind, screw
kohale jõudma, kohale jõuda, jõuan kohale
to arrive to a place
kõnnitee, kõnnitee, kõnniteed
pavement (Br), sidewalk (Am)
liiklus, liikluse, liiklust
traffic
maha jääma, maha jääda, jään maha
to miss (a bus)
maha minema, maha minna, lähen maha
to get off, to disembark
Otse
Directly
parkima, parkida, pargin
to park, to, I
parkla, parkla, parklat
car park
peatama, peatada, peatan
to cause something to stop
peatuma, peatuda, peatun
to stop (passive)
pöörama, pöörata, pööran
to turn / twist
ristmik, ristmiku, ristmikku
crossroads, intersection
tähele panema, tähele panna, panen tähele
to notice, to pay attention
tankla, tankla, tanklat
petrol station
tasuline, tasulise, tasulist
for charge, paid
tasuma, tasuda, tasun
to pay
tohtima, tohtida, tohin
may, can (t word)
trahv, trahvi, trahvi
fine / penalty
tudeng, tudengi, tudengit
university student (t word)
ühikas, ühika, ühikat
hostel (slang) / dorm
ülekäigurada, ülekäiguraja, ülekäigurada
pedestrian crossing
ümber
around, round
ummik, ummiku, ummikut
traffic jam
valgusfoor, valgusfoori, valgusfoori
traffic light
välja müüma, välja müüa, müün välja
to sell out
väljak, väljaku, väljakut
square (not p word)
väljapääs, väljapääsu, väljapääsu
exit
väljuma, väljuda, väljan
to depart, to depart, I depart
veoauto, veoauto, veoautot
truck