Level 47 Level 49
Level 48

E nagu Eesti (new edition) 15


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alates
since (time)
ära võtma, ära võtta, võtan ära
to take away, to take off
armas, armsa, armast~armsat
lovely
asemel
in place of, instead
edasi astuma, edasi astuda, astun edasi
to step forwards, step in
hakkliha, hakkliha, hakkliha
minced meat
isu, isu, isu
appetite
jahu, jahu, jahu
flour
juubel, juubeli, juubelit
anniversary, jubilee
kaste, kastme, kastet
sauce
kasvatama, kasvatada, kasvatan
to grow, cultivate, bring up
kaunis, kauni, kaunist
beautiful (not i word)
kõrvits, kõrvitsa, kõrvitsat
pumpkin
külastama, külastada, külastan
to visit
küpsetama, küpsetada, küpsetan
to bake
kutse, kutse, kutset
invitation
kuum, kuuma, kuuma
hot
lisama, lisada, lisan
to add
lõikama, lõigata, lõikan
to cut, to reap
lootma, loota, loodan
to hope, to, I
maitsema, maitseda, maitsen
to taste, to-, I-
maks, maksa, maksa
liver
manna, manna, mannat
semolina
morss, morsi, morssi
juice drink
muld, mulla, mulda
soil
näiteks
For example
nõus olema, nõus olla, olen nõus
to agree, to agree, I agree
pererahvas, pererahva, pererahvast
hosts
pohl, pohla, pohla
lingonberry
pulber, pulbri, pulbrit
powder
räim, räime, räime
Baltic herring
retsept, retsepti, retsepti
recipe; prescription
rosolje, rosolje, rosoljet
beetroot salad
sarnane, sarnase, sarnast
similar, resembling
seeme, seemne, seemet
seed
segama, segada, segan
to disturb; to mix
sisse tulema, sisse tulla, tulen sisse
to come in
soolane, soolase, soolast
salty
süda, südame, südant
heart
tangud
wheat grain (one form)
tegelikult
really, actually
terevili, terevilja, terevilja
grain
ühesugune, ühesuguse, ühesugust
similar (of one type)
vahetama, vahetada, vahetan
to replace, to, I
vahva, vahva, vahvat
great, cool
valama, valada, valan
to pour, to shower
vikerkaar, vikerkaare, vikerkaart
rainbow