Level 45 Level 47
Level 46

E nagu Eesti (new edition) 13


68 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ahi, ahju, ahju
oven, stove
eraldi
separately
hoone, hoone, hoonet
building
hoopis
totally; much, considerably; quite
huvituma, huvituda, huvitun
To take interest
igav, igava, igavat
boring
järjekord, järjekorra, järjekorda
order, queue
kamin, kamina, kaminat
fireplace
katki
broken
katus, katuse, katust
roof
keetma, keeta, keedan
to boil, cook
kelder, keldri, keldrit
cellar, basement
kiitma, kiita, kiidan
to praise
kinnisvara, kinnisvara, kinnisvara
real estate
klaver, klaveri, klaverit
piano
kolima, kolida, kolin
to move, to-, I- (as in relocate)
korralik, korraliku, korralikku
proper; decent
korrus, korruse, korrust
floor
korsten, korstna, korstnat ~ korstent
chimney
kõrval
beside, next to
kuningas, kuninga, kuningat
king
küte, kütte, kütet
heating
kütma, kütta, kütan
to heat
läbi saama, läbi saada, saan läbi
To get along, manage, pass
male, male, malet
chess
mööbel, mööbli, mööblit
furniture
mugav, mugava, mugavat
comfortable; convenient
muu, muu, muud
other
naaber, naabri, naabrit
neighbour
nõu, nõu, nõu
container; dish; advice
nõud, nõude, nõudsid
dishes (3 pl forms)
ohtlik, ohtliku, ohtlikku
dangerous
oluline, olulise, olulist
important
omanik, omaniku, omanikku
owner
parandama, parandada, parandan
to fix, to repair
peaaegu
almost
pesu, pesu, pesu
laundry
pesumasin, pesumasina, pesumasinat
washing machine
piir, piiri, piiri
border
pliit, pliidi, pliiti
stove
pooleli
unfinished (no olev ending)
põrand, põranda, põrandat
floor
puudus, puudude, puudust
disadvantage
rahulikult
calmly
rajoon, rajooni, rajooni
district / neighbourhood
remont, remondi, remonti
repair
rida, rea, rida
row; line
rõdu, rõdu, rõdu
balcony
saun, sauna, sauna
sauna
sisse kolima, sisse kolida, kolin sisse
to move in
suits, suitsu, suitsu
smoke
suitsetama, suitsetada, suitsetan
to smoke
talu, talu, talu
farm
teatama, teatada, teatan
to inform
tooma, tuua, toon
to bring, to-, I-
trepikoda, trepikoja, trepikoda
staircase
üürile andma, üürile anda, annan üürile
to rent out, to, I (u, a words)
üürile võtma, üürile võtta, võttan üürile
to rent, to, I (to take to rent)
üürima, üürida, üürin
to rent (u word)
üürnik, üürniku, üürnikku
tenant
vaade, vaate, vaadet
view
valgus, valguse, valgust
light
välisuks, välisukse, välisust
front door
valjusti
aloud
värvima, värvida, värvin
to colour, to paint
vihane, vihase, vihast
angry (not k word)
viisakalt
politely
voodi, voodi, voodit
bed