Level 44 Level 46
Level 45

E nagu Eesti (new edition) 12


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aine, aine, ainet
ingredient
ammu
long time ago
arve, arve, arvet
account; bill
avama, avada, avan
to open, to unclose, to unlock
baar, baari, baari
bar
edasi
further, forwards, forward
forell, forelli, forelli
trout
hääl, hääle, häält
voice
hamburger, hamburgeri, hamburgerit
hamburger
heeringas, heeringa, heeringat
herring
ikka
still
jutt, jutu, juttu
story, talk
kaneel, kaneeli, kaneeli
cinnamon
kann, kannu, kannu
jug (Br), pitcher (Am)
kapp, kapi, kappi
cupboard
kasutama, kasutada, kasutan
to use, to-, I-
keema, keeda, keen
to boil, seeth
kilu, kilu, kilu
sprat
kinni panema, kinni panna, panen kinni
to close, to book, to reserve
kõht, kõhu, kõhtu
stomach, belly
kõik, kõigi, kõiki
all, everybody
kokku saama, kokku saada, saan kokku
to get together (ma), to get together (da), I get together
kringel, kringli, kringlit
kringle (twist pastry)
külaline, külalise, külalist
guest
külastaja, külastaja, külastajat
visitor
kutsuma, kutsuda, kutsun
to call, to call, I call (not h word)
kuulus, kuulsa, kuulsat
famous
lahti tegema, lahti teha, teen lahti
to open
lõhe, lõhe, lõhet
salmon
loomulikult
naturally, of course
mari, marja, marja
berry
mõnus, mõnusa, mõnusat
pleasant, enjoyable, nice
mustikas, mustika, mustikat
blueberry
näitama, näidata, näitan
to show
nälg, nälja, nälga
hunger
õlu, õlle, õlut
beer
praad, prae, praadi
main course, roast
seekord
this time
selts, seltsi, seltsi
company, association (as in companionship)
sulgema, sulgeda, sulgen
to close
tähistama, tähistada, tähistan
to celebrate, to mark
taim, taime, taime
plant
taimetoit, taimetoidu, taimetoitu
vegetarian food
täis, täie, täit
full; drunk
tasuta
free of charge
tellima, tellida, tellin
to order, to order, I order
tikker, tikri, tikrit
gooseberry (not k word)
tühi, tühja, tühja
empty
üllatus, üllatuse, üllatust
surprise n
vaarikas, vaarika, vaarikat
raspberry
vahukoor, vahukoore, vahukoort
whipping cream
valik, valiku, valikut
choice, selection
valima, valida, valin
to choose; to elect
värske, värske, värsket
fresh
väsinud
tired
vein, veini, veini
wine