Level 42 Level 44
Level 43

E nagu Eesti (new edition) 10


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ajakirjanik, ajakirjaniku, ajakirjanikku
journalist
alustama, alustada, alustan
to begin, to start (word with no g)
amet, ameti, ametit
job, position
ankeet, ankeedi, ankeeti
form, questionnaire
ärimees, ärimehe, ärimeest
businessman
arst, arsti, arsti
doctor, physician
automehaanik, automehaaniku, automehaanikut
car mechanic
bussijuht, bussijuhi, bussijuhti
bus driver
doktoriõpe, doktoriõppe, doktoritõpet
PhD studies
ehitama, ehitada, ehitan
to build, to, I
ehitus, ehituse, ehitust
construction, building
ehk
maybe, perhaps (not v word)
elukutse, elukutse, elukutset
occupation; profession
eriala, eriala, eriala
speciality, field
ettekandja, ettekandja, ettekandjat
waiter, waitress
firma, firma, firmat
company
gümnaasium, gümnaasiumi, gümnaasiumi
secondary school
haigla, haigla, haiglat
hospital
hambaarst, hambaarsti, hambaarsti
dentist (h, a word)
haridus, hariduse, haridust
education
hotell, hotelli, hotelli
hotel
infotehnoloog, infotehnoloogi, infotehnoloogi
IT specialist
intervjuu, intervjuu, intervjuud
interview
iseseisvus, iseseisvuse, iseseisvust
independence
juuksur, juuksuri, juuksurit
hairdresser
kauplus, kaupluse, kauplust
shop, store
kelner, kelneri, kelnerit
waiter
keskharidus, keskhariduse, keskharidust
secondary education
keskus, keskuse, keskust
centre
kodakondsus, kodakondsuse, kodakondsust
citizenship
kokk, koka, kokka
cook
kõne, kõne, kõnet
speech
kordama, korrata, kordan
to repeat
kõrgharidus, kõrghariduse, kõrgharidust
higher education
koristaja, koristaja, koristajat
cleaner
kutsekool, kutsekooli, kutsekooli
vocational school
kuulutus, kuulutuse, kuulutust
advertisement
kuurort, kuurordi, kuurorti
sanatorium, health resort
lapsehoidja, lapsehoidja, lapsehoidjat
babysitter
leidma, leida, leian
to find, to-, I
lõpetama, lõpetada, lõpetan
to finish, to end
magistriõpe, magistriõppe, magistriõpet
MA studies
majakas, majaka, majakat
light house (not t word)
medõde, medõe, medõde
nurse (short)
mitmes
which? (as in "in what numbered position?")
müüja, müüja, müüjat
salesperson
müüma, müüa, müün
to sell
nali, nalja, nalja
joke
nõnda
so, thus, this way
õnnelik, õnneliku, õnnelikku
happy
ostma, osta, ostan
to buy, to-, I-
otsima, otsida, otsin
to look for
pakkumine, pakkumise, pakkumist
offer
palk, palga, palka
wage, pay; salary
papagoi, papagoi, papagoid
parrot
politsei, politsei, politseid
the police
politseinik, politseiniku, politseinikku
police officer
põllumees, põllumehe, põllumeest
farmer (not t word)
pood, poe, poodi
shop
poomitama, pommitada, pommitan
to bomb
postiljon, postiljoni, postiljoni
postman (Br), mailman (Am)
raamatupidaja, raamatupidaja, raamatupidajat
accountant
rahvusvaheline, rahvusvahelise, rahvusvahelist
international
restoran, restorani, restorani
restaurant
sekretär, sekretäri, sekretäri
secretary
suurepärane, suurepärase, suurepärast
wonderful, great
tähtpäev, tähtpäeva, tähtpäeva
due date
tõlk, tõlgi, tõlki
interpreter
töökuulutus, töökuulutuse, töökuulutust
job advertisement
turvamees, turvamehe, turvameest
security guard
ülestõusmispüha, ülestõusmispüha, ülestõusmispüha
Easter
vaja olema, vaja olla, on vaja
to have a need
vajama, vajada, vajan
to need
välismaa, välismaa, välismaad
foreign country
varem
earlier adv
võidupüha, võidupüha, võidupüha
Victory Day