Level 40 Level 42
Level 41

E nagu Eesti (new edition) 8


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aitama, aidata, aitan
to help
arvuti, arvuti, arvutit
computer
asi, asja, asja
thing
enne
before, previously
film, filmi, filmi
movie, film
huvi, huvi, huvi
interest
jalgpall, jalgpalli, jalgpalli
football
jõusaal, jõusaali, jõusaali
fitness club, gym
kala, kala, kala
fish
kindlasti
definitely
kino, kino, kino
cinema, the movies
kirik, kiriku, kirikut
church
kogu
entire
kohtuma, kohtuda, kohtun
to meet, to meet, I meet
kontsert, kontserdi, kontserti
concert
koor, koori, koori
choir
koristama, koristada, koristan
to clean (a room)
korvpall, korvpalli, korvpalli
basketball
kuulama, kuulata, kuulan
to listen, to listen, I listen
kuulma, kuulda, kuulen
to hear, to hear, I hear
kuupäev, kuupäeva, kuupäeva
date
lihtne, lihtsa, lihtsat
simple, easy
liiga
too (as in additional / in excess)
mängima, mängida, mängin
to play
midagi
something (no k in word)
mitu korda
how many times?
mõnikord
sometimes
muusika, muusika, muusikat
music
nägema, näha, näen
to see, to see, I see
ootama, oodata, ootan
to wait, to wait, I wait
parem, parema, paremat
better
puhkepäev, puhkepäeva, puhkepäeva
day off
saal, saali, saali
hall
seepärast=sellepärast
therefore
sõbranna, sõbranna, sõbrannat
friend (female)
sportlik, sportliku, sportlikku
athletic
suusatama, suusatada, suusatan
to ski
teater, teatri, teatrit
theatre
tegevus, tegevuse, tegevust
activity
terve päev
the whole day
trenn, trenni, trenni
workout
uisutama, uisutada, uisutan
to skate
üldiselt
generally, in general
vaba, vaba, vaba
free
võrkpall, võrkpalli, võrkpalli
volleyball