Level 39 Level 41
Level 40

E nagu Eesti (new edition) 7


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abielluma, abielluda, abiellun
to marry
abielu, abielu, abielu
marriage
äi, äiä, äiä
father in law
ämm, ämma, ämma
mother in law
ees
ahead, in front of, before
elukaaslane, elukaaslase, elukaaslast
partner (life companion)
hakkama, hakkata, hakkan
to start, to-, I-
heidavad magama
they go to sleep (one form)
hiir, hiire, hiirt
mouse
imelik, imeliku, imelikku
strange
juures
at/by; near/close to
juust, juustu, juustu
cheese
kasvama, kasvada, kasvan
to grow, to increase, to rise
kingitus, kingituse, kingitust
gift, present (us ending)
kinkima, kinkida, kingin
to present, to give, to make a present
kirss, kirsi, kirssi
cherry
köök, köögi, kööki
kitchen
kord, korra, korda
order (as in everything is ok)
korras
in order
läbi
past, through (l word)
lahutatud
divorced (-tud)
lapselaps, lapselapse, lapselast
grandchild
lasteaed, lasteaia, lasteaeda
kindergarten
laul, laulu, laulu
song
magama heitma, magama heita, heidan magama
go to sleep, go to bed
mesi, mee, mett
honey
mesilane, mesilase, mesilast
bee
mesipuu, mesipuu, mesipuud
beehive
naer, naeru, naeru
laughter
närima, närida, närin
to chew, gnaw
noor, noore, noort
young
õnneks
fortunately
onu, onu, onu
uncle
öö labi
all night long
õu, õue, õue
yard
pärast
after, about, because of
pärima, pärida, pärin
to enquire
pidu, peo, pidu
party
pirn, pirni, pirni
pear
pulm, pulma, pulma
wedding
saama, saada, saan
to get, to get, I get
sugulane, sugulase, sugulast
relative n
surema, surra, suren
to die
surnud
dead (nud ending)
tädi, tädi, tädi
aunt
taga
Behind
tähendama, tähendada, tähendan
to mean, to-, I-
vallaline, vallalise, vallalist
single n, adj
vanus, vanuse, vanust
age