Level 38 Level 40
Level 39

E nagu Eesti (new edition) 6


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aastaaeg, aastaaja, aastaaega
season
aed, aia, aeda
garden; fence
alati
always
algus, alguse, algust
beginning, start
all
below, down
lumemees, lumemehe, lumemeest
snowman
enam
(any) more
hüppama, hüpata, hüppan
to jump (not k word)
huvitav, huvitava, huvitavat
interesting
ise
-self (myself, himself, etc)
jalutama, jalutada, jalutan
to walk (not k word)
jänes, jänese, jänest
hare
jõgi, jõe, jõge
river
jooksma, joosta, jooksen
to run
jõulud, jõulud, jõule
Christmas (three forms in pl)
käima, käia, käin
to go, to go, I go (as in regularly and come back)
keskel
in the middle
kevad, kevade, kevadet
spring
koht, koha, kohta
place
kõik, kõige, kõike
all
kraad, kraadi, kraadi
degree
kuid
but (not a word)
külm, külma, külma
cold (temperature)
kunagi
sometime, ever
laulma, laulda, laulan
to sing
leht, lehe, lehte
leaf; page
lendama, lennata, lendan
to fly
lind, linnu, lindu
bird
lõbus, lõbusa, lõbusat
merry, cheerful
loss, lossi, lossi
castle; palace
lumi, lume, lund
snow
lund sajab
snow falls (one form)
mäng, mängu, mängu
game; play
mets, metsa, metsa
forest, wood
milline, millise, millist
which
mul on kiire
I am in a hurry
muna, muna, muna
egg
naljamees, naljamehe, naljameht
funny guy
ning
and (n word)
oks, oksa, oksa
branch (of a tree)
õnn, õnne, õnne
happiness
õun, õuna, õuna
apple
paistma, paista, paistan
to shine; to seem
park, pargi, parki
park
perekond, perekonna, perekonda
family
pesa, pesa, pesa
nest
pilv, pilve, pilve
cloud
pilves
cloudy; high
pime, pimeda, pimedat
dark (p word)
ploom, ploomi, ploomi
plum
püha, püha, püha
holiday
puhkama, puhata, puhkan
to have a holiday, take time off, rest, to~, I~
puhkus, puhkuse, puhkust
rest; holiday (Br), vacation (Am)
reis, reisi, reisi
trip, journey
reisima, reisida, reisin
to travel
saar, saare, saart
island, isle
sadama, sadada, sajab
to rain, to rain, it rains
sest
because
soe, sooja, sooja
warm
soovima, soovida, soovin
to wish, to wish, I wish
sügis, sügise, sügist
autumn
sulama, sulada, sulan
to melt
sünnipäev, sünnipäeva, sünnipäeva
birthday
suvi, suve, suve
summer
suvila, suvila, suvilat
summer house
tahtma, tahta, tahan
to want, to wish
talv, talve, talve
winter
tavaliselt
Usually
tervis, tervise, tervist
health
terviseks
cheers! (to health)
tore, toreda, toredat
great
tuba, toa, tuba
room
tugev, tugeva, tugevat
strong
tuju, tuju, tuju
mood (t word)
tuletorn, tuletorni, tuletorni
lighthouse
tuul, tuule, tuult
wind
ujuma, ujuda, ujun
to swim
vaheaeg, vaheaja, vaheaega
break n; (school) holiday (Br) vacation (Am)
värviline, värvilise, värvilist
colourful (Br), colourful (Am); coloured (Br), colored (Am)
vihm, vihma, vihma
rain
vihmatrall, vihmatralli, vihmatralli
rain party
vihmavari, vihmavarju, vihmavarju
umbrella