Level 37 Level 39
Level 38

E nagu Eesti (new edition) 5


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aasta, aasta, aastat
year
aken, akna, akent
window
algama, alata, algan
to begin, to start
ärge
don't (pl or form)
asendama, asendada, asendan
to replace
buss, bussi, bussi
bus
bussijaam, bussijaama, bussijaama
bus station
eile
Yesterday
eramaja, eramaja, eramaja
private house
esmaspäev, esmaspäeva, esmaspäeva
Monday
halb, halva, halba
poor, bad
hetk, hetke, hetke
moment
hiljaks jääma, hiljaks jääda, jään hiljaks
to be late
ilm, ilma, ilma
weather
järgmine, järgmise, järgmist
next
kassa, kassa, kassat
ticket window, box office, cash box, till
kaua
long (time)
kell, kella, kella
watch; clock; bell
kellega
with whom?
kiiresti
fast, quickly
kohe
immediately
kolmapäev, kolmapäeva, kolmapäeva
Wednesday (three forms)
kolmveerand, kolmveerandi, kolmveerandit
three quarters towards (re time; lit three quarters)
koos
together
kuhu
to where?
kui
if, when
kui palju
how much
kuidas
how
laev, laeva, laeva
ship, boat
lähedal
near, close to
laupäev, laupäeva, laupäeva
Saturday (three forms)
lehm, lehma, lehma
cow
lennuk, lennuki, lennukit
aeroplane
loeng, loengu, loengut
lecture n
lõpp, lõpu, lõppu
end, ending
lõppema, lõppeda, lõppeb
to end, to end, it ends
maksma, maksta, maksan
to pay, to pay, I pay
meeter, meetri, meetrit
metre (Br), meter (Am)
miks
why
millal
when, at what time (more formal than kuna)
millega
with what?
minema, minna, lähen
three forms of verb to go - one way movement from one place to another from present location
minuga
with me
minut, minuti, minutit
minute n
mõte, mõtte, mõtet
idea, thought
nädal, nädala, nädalat
week
nädalavahetus, nädalavahetuse, nädalavahetust
weekend
neljapäev, neljapäeva, neljapäeva
Thursday (3 forms)
pean
I have to
pidama, pidada, pean
to have to, to-, I-
piim, piima, piima
milk
pilet, pileti, piletit
ticket
pool, poole, poolt
half towards (re time; lit half), half, side
praam, praami, praami
ferry
pühapäev, pühapäeva, pühapäeva
Sunday (3 forms)
raha, raha, raha
money
raudteejaam, raudteejaama, raudteejaama
railway station
reede, reede, reedet
Friday (3 forms)
rong, rongi, rongi
train
seal
there
sealt
from there
sein, seina, seina
wall
sekund, sekundi, sekundit
second (of time)
sent, sendi, senti
cent
siia
to here
siit
from here
sild, silla, silda
bridge
sinna
to there
sõiduk, sõiduki, sõidukit
vehicle
sõiduplaan, sõiduplaani, sõiduplaani
timetable
sõitma, sõita, sõidan
to go, to go, I go (eg by vehicle etc)
sooduspilet, sooduspileti, sooduspiletit
discounted ticket
sularaha, sularaha, sularaha
cash
suur tänu
thank you very much (lit big thanks, not a word)
tagasi
back
tähtis, tähtsa, tähtsat
important, vital, significant
takso, takso, taksot
taxi
täna
today
tänama, tänada, tänan
to thank
tänu, tänu, tänu
thanks
täpselt
exactly, on time
tegema, teha, teen
to do, to do, I do
teisipäev, teisipäeva, teisipäeva
Tuesday (three forms)
tellimine, tellimise, tellimist
ordering
tramm, trammi, trammi
tram
tulema, tulla, tulen
three forms of verb to come - one way movement from another place
tund, tunni, tundi
hour; class, lesson
uks, ukse, ust
door
üleeile
the day before yesterday
ülehomme
the day after tomorrow
üles tõusma, üles tõusta, tõusen üles
to get up
välja
to out, to outside
vanem, vanema, vanemat
adj older; n parent
vanemad
parents
vara
early
veerand, veerandi, veerandit
quarter
viga, vea, viga
mistake; error
viima, viia, viin
to take (somewhere)
vist
probably, perhaps
võib-olla
maybe, perhaps