Level 33 Level 35
Level 34

E nagu Eesti (new edition) 1


116 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mina
I (long form)
ma
I (short form)
ma olen
I (short form) am
sina
you (s/inf) (long form)
sa
you (s/inf) (short form)
sa oled
you (sing / short form) are
tema
he / she / it (long form)
ta
he / she / it (short form)
ta on
he / she / it (short form) is
meie
we (long form)
me
we (short form)
me oleme
we (short form) are
teie
you (pl/formal) (long form)
te
you (pl/formal) (short form)
te olete
you (pl/formal) (short form) are
nemad
they (long form)
nad
they (short form)
nad on
they (short form) are
minu
my (long form)
mu
my (short form)
sinu
your (long form / singular)
su
your (short form / singular)
tema
his / her (long form)
ta
his / her (short form) (also he / she / it)
meie
our (long form) (also we)
me
our (also we)
teie
your (long form / plural) (also you)
te
your (short form / plural) also you
nende
their (long form)
aeg, aja, aega
time
hea, hea, head
good
head aega
goodbye (lit good time)
head ööd
have a good night
head päeva
have a good day
hommik, hommiku, hommikut
morning
ja
and
Kes
who
mina olen
I (long) am
nägemist
see you
olema, olla, olen
to be, to be, I am
öö, öö, ööd
night
päev, päeva, päeva
day
tere
hello
tere hommikust
Good Morning
tere õhtust
good evening
tere päevast
good afternoon
tervist
hello (health)
aitäh
thanks, thank you
head isu
enjoy your meal (lit good appetite)
palun
please (lit I ask or beg)
vabandust
sorry
aga
but (not k word)
harjutus, harjutuse, harjutust
exercise
jah
yes (no double a)
väga
very
aga sinu perekonnanimi
but your (long, sing or inf) name?
minu nimi on
my (long) name is
väga meeldiv
very pleased (as in to meet you)
armastama, armastada, armastan
to love (ma), to love (da), I love
praegu
at the moment, now
pea, pea, pead
head
pole viga
not bad
siis
then
kus
where?
linn, linna, linna
town
siin
here
asuma, asuda, asun
to be located, to be located, I am located
väike, väikse, väikst
small
kaart, kaardi, kaarti
map; card
abikaasa, abikaasa, abikaasat
spouse
Eesti, Eesti, Eestit
Estonia
elama, elada, elan
to live
hästi
well (as in health)
homseni
see you tomorrow, until tomorrow
ida, ida, ida
east n
iga, iga, iga
every, each
ilus, ilusa, ilusat
beautiful (not k word)
jaa
yes (doesn't end with h)
järv, järve, järve
lake
ka
also (2 letters)
kas
if, whether
kõrv, kõrva, kõrva
ear
kuu, kuu, kuud
month, the moon
lääs, lääne, läänt
west
lai, laia, laia
wide
lõuna, lõuna, lõunat
south, lunch
maa, maa, maad
land, country, countryside
maakond, maakonna, maakonda
county
nagu
as, like
nägu, näo, nägu
face
õhtu, õhtu, õhtut
evening
päike(ne), päik(e)se, päikest
the sun
pealinn, pealinna, pealinna
capital (city)
Põhja-Eesti, Põhja-Eesti, Põhja-Eestit
northern Estonia
poiss, poisi, poissi
boy
see, selle, seda
this
silm, silma, silma
eye n
suu, suu, suud
mouth
taevas, taeva, taevast
sky
tark, targa, tarka
wise
tubli, tubli, tublit
diligent
tüdruk, tüdruku, tüdrukut
girl
vana, vana, vana
old
vasak, vasaku, vasakut
left-hand
tõesti
really
parem, parema, paremat
right-hand
jalg, jala, jalga
foot; leg
käsi, käe, kätt
hand, arm
head õhtut
have a good evening
kas tõesti
really? (k word as interrogative)
kuidas läheb
How's it going?
mida
which (four letters)
minu nimi ei ole
my (long) name is not
mis
what?
näopilt, näopildi, näopilti
portrait
ümar, ümara, ümarat
round