Level 18 Level 20
Level 19

Tere 19


74 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pass, passi, passi
passport
dokument, dokumendi, dokumenti
document
kodakondsus, kodakondsuse, kodakondsust
citizenship
sünniaeg, sünniaja, sünniaega
date of birth
sugu, soo, soo
sex
isikukood, isikukoodi, isikukoodi
personal code
sünnikoht, sünnikoha, sünnikohta
place of birth
välja antud
date of issue
Euroopa Liit
European Union
juhiluba, juhiloa, juhiluba
driver´s licence
välismaalase pass
alien´s passport (1 form only)
Vene kodakondsus
Russian citizenship (1 form only)
Eesti kodakondsus
Estonian citizenship (1 form only)
hall pass
grey passport (1 form only)
punane pass
red passport (1 form only)
kehtiv kuni
valid until
väljaandja, väljaandja, väljaandjat
issuing office
kasutaja, kasutaja, kasutajat
user
allkiri, allkirja, allkirja
signature
liit, liidu, liitu
union
postiaadress, postiaadressi, postiaadressi
mailing address
riik, riigi, riiki
country
vald, valla, valda
rural municipality
küla, küla, küla
village
korter, korteri, korterit
apartment
maakond, maakonna, maakonda
county
postiindeks, postiindeksi, postiindeksit
postal code
indeks, indeksi, indeksit
[postal] code
kontakttelefon, kontakttelefoni, kontakttelefoni
contact phone
isikutunnistus, isikutunnistuse, isikutunnistust
identity card
hall, halli, halli
grey
täitma, täita, täidan
to fill in, to-, I-
trükitäht, trükitähe, trükitähte
capital letter
isiklik, isikliku, isiklikku
personal
kontaktisik, kontaktisiku, kontaktisikku
contact person
e-post, e-posti, e-posti
e-mail address
punkt, punkti, punkti
full stop
pangakonto, pangakonto, pangakontot
bank account
haridus, hariduse, haridust
education
põhiharidus, põhihariduse, põhiharidust
basic education
kutseharidus, kutsehariduse, kutseharidust
vocational education
keskharidus, keskhariduse, keskharidust
secondary education
keskeriharidus, keskerihariduse, keskeriharidust
secondary special education
kõrgharidus, kõrghariduse, kõrgharidust
higher education
töökoht, töökoha, töökohta
place of work
rahvus, rahvuse, rahvust
nationality
perekonnaseis, perekonnaseisu, perekonnaseisu
marital status
abielus
married
lahutatud
divorced
vabaabielus
in common law partnership
vallaline, vallalise, vallalist
single
kaua
long
jõudma, jõuda, jõuan
to arrive, to-, I-
jõudma
to arrive (ma)
jõuda
to arrive (da)
jõuan
I arrive
kelleks
to become who
mis ajaks
by what time
arstiks
to become a doctor
müüjaks
to become a salesperson
esmaspäevaks
by Monday
seitsmeks
by seven
ma tahan õpetajaks saada
I (short) want to become a teacher
ta jäi haigeks
he (short) fell ill
mis päevaks
by what day
loe esmaspäevaks
read (it) by Monday
mis kellaks
by what time
kella kolmeks
by three
poole kolmeks
by half past two
kui kauaks
for how long
ma sõidan nädalaks ära
I (short) will leave for a week
nädalaks
for a week
kuuks
for a month
lähetus, lähetuse, lähetust
business trip