Level 130 Level 132
Level 131

K nagu Kihnu 15


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alustala, alustalaa, alustalaa
base, support
aseaine, aseaine, aseainet
substitute
ergastama, ergastada, ergastan
to excite
hämmastav, hämmastava, hämmastavat
amazing
hein, heina, heina
hay
helge, helge, helget
bright
hing, hinge, hinge
soul
hoovihm, hoovihma, hoovihma
rain shower
ilmnema, ilmneda, ilmnen
to emerge, occur
jäigalt
rigidly, stiffly
jonnipunn, jonnipunni, jonnipunni
tumbler
kadekops, kadekopsu, kadekopsu
envious person
keelepeksja, keelepeksja, keelepeksjat
gossiper
kilplane, kilplase, kilplast
not a very smart person
kogumik, kogumiku, kogumikku
collection (articles written by different authors)
kõhedus, kõheduse, kõhedust
freakiness, unnerving
komme, kombe, kommet
custom, habit, manner
kontvõõras, kontvõõra, kontvõõrast
uninvited guest
kubujuss, kubujussi, kubujussi
too warmly dressed
kujundama, kujundada, kujundan
to design,
kurikael, kurikaela, kurikaela
scroundrel, rogue
loojang, loojangu, loojangut
sunset
määrama, määrata, määran
to determine
memmepoeg, memmepoja, memmepoega
sissy
merekaru, merekaru, merekaru
old salt
mõlgutama, mõlgutada, mõlgutan
to think
moodus, mooduse, moodust
way, method
mürakaru, mürakaru, mürakaru
romping child
niit, niidi, niiti
thread
olemuslik, olemusliku, olemuslikku
characteristic
pagasnik, pagasniku, pagasnikut
trunk (car)
pakane, pakase, pakast
frost, bitter cold
pikanäpumees, pikanäpumehe, pikanäpumeest
pickpocket, thief
piripill, piripilli, piripilli
crybaby
raba, raba, raba
bog
rännak, rännaku, rännakut
excursion, outing, trip
rullnokk, rullnoka, rullnokka
hooligan, cub
siirduma, siirduda, siirdun
to head for
sisendama, sisendada, sisendan
to inculcate
suplema, supelda, suplen
To bathe, swim
täiuslik, täiusliku, täiuslikku
perfect
tipp, tippu, tippu
top, tip, summit
tõenäoline, tõenäolise, tõenäolist
probable
turvatunne, turvatunde, turvatunnet
sense of security
üksnes
only, merely
vaikus, vaikuse, vaikust
silence
valem, valemi, valemit
formula (math)
väljendama, väljendada, väljendan
to express
vandersell, vanderselli, vanderselli
globetrotter, backpacker
varuma, varuda, varun
to store up, stock up