Level 129 Level 131
Level 130

K nagu Kihnu 14


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
altkäemaks, altkäemaksu, altkäemaksu
bribe
asjalik, asjaliku, asjalikku
businesslike
asutus, asutuse, asutust
institution
enamik, enamiku, enamikku
most, majority (of)
haarama, haarada, haaran
to grab
jupp, jupi, juppi
little piece
kaklema, kakelda, kaklen
To fight
kestma, kesta, kestan
to last
lebama, lebada, leban
to lie, rest
liige, liikme, liiget
member
liit, liidu, liitu
union, alliance
nimetama, nimetada, nimetan
to name
omapead
on his own, independently
pealagi
top of the head
peamurdmine, peamurdmise, peamurdmist
contemplation
põikpea, põikpea, põikpead
stubborn person
püstipäi
upright, proudly, with dignity adv
salajane, salajanese, salajanest
secret (-ne ending)
seaduseelnõu, seaduseelnõu, seaduseelnõud
bill, draft act
st = see tähendab
i.e. = it means
sulepea, sulepea, sulepead
fountain pen / quill
tainapea, tainapea, tainapead
fool, dough-head, fathead
tigu, teo, tigu
snail
ühistu, ühistu, ühistut
association
ülekaal, ülekaalu, ülekaalu
overweight, predominance
umbusaldus, umbusalduse, umbusaldust
distrust
vabastama, vabastada, vabastan
to free, liberate, exempt
vahtima, vahtida, vahin
to stare
veenma, veenda, veenn
to convince
võitlus, võitluse, võitlust
fight, struggle
volitus, volituse, volitusst
mandate; power of attorney
võte, võtte, võtõt
take, technique