Level 128 Level 130
Level 129

K nagu Kihnu 13


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arvestama, arvestada, arvestan
to calculate, reckon with
eelnev, eelneva, eelnevat
previous
eeskiri, eeskirikirja, eeskirikirja
regulation
helkur, helkuri, helkurit
reflector
hoiatus, hoiatuse, hoiatust
warning
hõikama, hõigata, hõikan
to shout, to call out
hoog, hoo, hoogu
swing; energy
hoolikalt
carefully
imekombel
luckily
iste, istme, istet
seat
jääpurikas, jääpurika, purikat
icicle
järsku
suddenly, all of a sudden
kihlatu, kihlatu, kihlatut
fiancée, fiancé
kihutama, kihutada, kihutan
to race, spin around, rush
kiiver, kiivri, kiivrit
helmet
kõhklevalt
hesitantly
krigin, krigina, kriginat
screech
küllap
probably, perhaps, supposedly
lahti vajuma, lahti vajuda, vajun lahti
to drop open
lahutama, lahutada, lahutan
To subtract
laskma, lasta, lasen
to let; to shoot
liitma, liita, liidan
To add (up)
lörts, lörtsi, lörtsi
sleet
lükkama, lükata, lükkan
to push, to-, I-
maastur, maasturi, maasturit
off-road vehicle
mööduma, mööduda, möödun
to pass by
naelkumm, naelkummi, naelkummi
winter tire
nutma, nutta, nutan
to cry, to weep
põlema, põleda, põlen
to burn
puhuma, puhuda, puhun
to blow
rehv, rehvi, rehvi
tyre
sõim, sõimu, sõimu
tirade, berating
süü, süü, süüd
fault
tagurdama, tagurdada, tagurdan
To back (a car)
teeserv, teeserva, teeserva
shoulder (of a road)
turvavöö, turvavöö, turvavööd
seat belt
ületama, ületada, ületan
to exceed, to speed
ummik, ummiku, ummikut
traffic jam
vahele jääma
to get caught / found out, to be omitted / overlooked
vanduma, vanduda, vannun
To swear; curse