Level 127 Level 129
Level 128

K nagu Kihnu 12


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alaline, alalise, alalist
permanent
asetama, asetada, asetan
to place, to put
hoiak, hoiaku, hoiakut
attitude
hoolima, hoolida, hoolin
to care
igatahes
by all means; In any case
järeldus, järelduse, järeldust
conclusion
juhe, juhtme, juhet
cord, wire
käekäik, käekäiku, käekäiku
fate, fortune
kiirgama, kiirata, kiirgan
to radiate
kuvama, kuvada, kuvan
to display
laduma, laduda, laon
to pile, to lay
lett, leti, letti
counter
lint, lindi, linti
tape; ribbon
lüliti, lüliti, lülitit
switch
maksumäär, maksumäära, maksumäära
tax rate
nupp, nupu, nuppu
button (no ö in word)
parata
to express that something is impossible (da only)
piiksuma, piiksuda, piiksun
to beep
pulk, pulk pulga, pulka
stick
puudutama, puudutada, puudutan
to touch; to concern; to concern
rippuma, rippuda, ripun
to hang
saabuma, saabuda, saabun
to arrive
seos, seose, seost
connection
taotlus, taotluse, taotlust
application (not a word)
tasuma, tasuda, tasun
to pay
toon, tooni, tooni
tone
tulemus, tulemuse, tulemust
result, outcome
ühtne, ühtse, ühtset
unified
üleliigne, üleliigse, üleliigset
surplus
vähenema, väheneda, vähenen
to decline
väljavõte, väljavõtte, väljavõtet
account statement
vool, voolu, voolu
current
võõrandamine, võõrandamise, võõrandamist
(asset) disposal