Level 125 Level 127
Level 126

K nagu Kihnu 6-10


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ähmi minema, ähmi minna, lähen ähmi
to get into a flap
ergutama, ergutada, ergutan
to motivate, encourage
haldama, hallata, haldan
to manage, administer
haruldane, haruldase, haruldast
rare
joodik, joodiku, joodikut
drunkard
kaev, kaevu, kaevu
well (as in water)
kaevandus, kaevanduse, kaevandust
mine
kakk, kaku, kakku
owl
kõikvõimas, kõikvõimsa, kõikvõimsat
almighty
koormus, koormuse, koormust
workload
kraav, kraavi, kraavi
ditch
kurat, kuradi, kuradit
devil
luigetiik, luigetiigi, luigetiiki
swan pond
lüpsja, lüpsja, lüpsjat
milker
maaliline, maalilise, maalilist
picturesque
mädarõigas, mädarõika, mädarõigast
horseradish
mätas, mätta, mätast
turf
mitmekesine, mitmekesise, mitmekesist
versatile
muidumehed
otherwise men
mürgitus, mürgituse, mürgitust
poisoning
nakkus, nakkuse, nakkust
contagion
nõid, nõia, nõida
witch
noogutama, noogutada, noogutan
to nod
ohver, ohvri, ohvrit
victim
pilvik, pilviku, pilvikut
russula (mushroom)
põrgu, põrgu, põrgut
hell
puurima, puurida, puurin
to drill
puutumatu
untouched
riidlema, riielda, riidlen
to quarrel, scold
säilima, säilida, säilin
to preserve
säilitama, säilitada, säilitan
To preserve, retain
seedima, seedida, seedin
to digest
siduma, siduda, seon
to bind; to tie
suunduma, suunduda, suundun
to head (for)
tõllakuur, tõllakuuri, tõllakuuri
carriage house
too, tolle, toda
that
turritama, turritada, turritan
to poke out
turvas, turba, turvast
peat
ülemeelik, ülemeeliku, ülemeelikut
whimsical
üleujutus, üleujutuse, üleujutust
flood(ing)
vaevalt
hardly
vägev, vägeva, vägevat
mighty
vägi, väe, väge
force, power; military forces
vapustav, vapustava, vapustavt
thrilling
võluvahend, võluvahendi, võluvahendit
magical object