Level 124 Level 126
Level 125

K nagu Kihnu 10


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
annetama, annetada, annetan
to give to charity, donate
arutlev, arutleva, arutlevat
discussing
eeldama, eeldada, eeldan
to assume, expect
eemaldama, eemaldada, eemaldan
to remove, cut out
fail, faili, faili
file
häälitsus, häälitsuse, häälitsust
vocalization
hämmastunud
amazed
hunnik, hunniku, hunnikut
heap, pile (possibly more irregular)
imestama, imestada, imestan
to wonder
jäätmed, jäätmete, jäätmeid
waste, garbage, scrap
kaitseala, kaitsealaa, kaitsealaa
nature reserve
kaltsud, kaltsude, kaltse
rags
kava, kava, kava
plan; programme
kehv, kehva, kehva
poor, miserable, sparing, unsatisfactory
kile, kile, kilet
plastic
kitsaskoht, kitsaskoha, kitsaskohta
bottleneck
komberdama, komberdada, komberdan
to galumph
kooruke, kooruse, koorust
crust
kõrge, kõrge, kõrget
tall; high
kuhi, kuhja, kuhja
heap, pile (likely more ordered and regular)
kuld, kulla, kulda
gold
lahkuma, lahkuda, lahkun
to leave, part
leibkond, leibkonna, leibkonda
household
lõik, lõigu, lõiku
paragraph
maavara, maavaraa, maavaraa
mineral
muide
by the way
mürgine, mürgise, mürgist
poisonous
neelama, neelada, neelan
to swallow
omaette
on his own
õngitsema, õngitseda, õngitsen
to angle
õudukas, õuduka, õudukat
horror story
pakend, pakendi, pakendit
package (single k in word)
pihta hakkama, pihta hakkata, hakkan pihta
to begin, start, get cracking
põgusalt
briefly
põlevkivi, põlevkivi, põlevkivi
oil shale
postitus, postituse, postitust
post (made using computer, eg on website)
praht, prahi, prahti
rubbish, garbage, refuse, scrap, litter
prügi, prügi, prügi
litter, waste, rubbish
prügivedu, prügiveo, prügivedu
waste disposal
pühendunud
dedicated
purunema, puruneda, purunen
To break (to pieces)
raiskama, raisata, raiskan
to waste
rämps, rämpsu, rämpsu
trash, junk
rentima, rentida, rendin
to rent
reostama, reostada, reostan
to contaminate
röhkimine
oinking
säästma, säästa, säästan
to save, economize
sodi, sodi, sodi
crud, mess
sukelduma, sukelduda, sukeldun
To dive
taas
again (not j word)
taastama, taastada, taastan
To restore, re-establish
tänulik, tänuliku, tänulikku
grateful
teadlik, teadliku, teadlikku
mindful
teksad, teksade, teksasid
jeans
tõrge, tõrke, tõrget
malfunctioning
tuli, tule, tuld
fire; light
ülejääk, ülejäägi, jääki
leftover, rest
väärtus, väärtuse, väärtust
values
välk, välgu, välku
lightning
varrukas, varruka, varrukat
sleeve
võrk, võrgu, võrku
net