Level 123 Level 125
Level 124

K nagu Kihnu 9


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alates
since (time)
avastama, avastada, avastan
to discover
elamus, elamuse, elamust
experience (not k word)
ettevõtmine, ettevõtmise, ettevõtmist
undertaking
hoolimata
despite, in spite of, notwithstanding
igavik, igaviku, igavikku
eternity
kai, kai, kaid
pier
kamp, kamba, kampa
group, gang
kamraad, kamraadi, kamraadi
comrade, companion
kärsitu, kärsitu, kärsitut
impatient, restive
katsetama, katsetada, katsetan
to test, experiment
kõrts, kõrtsi, kõrtsi
tavern
kurikuulus, kurikuulsa, kurikuulsat
infamous, notorious
kurviline, kurvilise, kurvilist
curvy
läbielatu
experience
loodus, looduse, loodust
nature
looduskaitseala, looduskaitseala, looduskaitseala
nature protection area
marsruut, marsruudi, marsruuti
route
matkajuht, matkajuhi, matkai
guide (of a hiking group)
matkama, matkata, matkan
to hike; to camp
matkarada
trail
meeletult
wildly
melu, melu, melu
joyful atmosphere
motikas, motika, motikat
motor bike
muretu, muretu, muretut
carefree, easygoing
niimoodi
this way
ometi
nevertheless, however, yet
orb, orvu, orbu
orphan
päevitama, päevitada, päevitan
to sunbathe
paik, paiga, paika
place, spot
peale suruma, peale suruda, surun peale
to impose on
põhiline, põhilise, põhilist
main, principal
põld, põllu, põldu
field
rada, raja, rada
track; path
rand, ranna, randa
beach
rattamatk, rattamatka, rattamatka
bike tour
reegel, reegli, reeglit
rule
retk, retke, retke
trip, tour
sealhulgas
including
siht, sihi, sihti
goal, destination
sooritama, sooritada, sooritan
to commit
suguvõsa, suguvõsa, suguvõsa
family line, kin
telkimisplats, telkimisplatsi, telkimisplatsi
campsite
tõenäoliselt
probably, likely
tõestama, tõestada, tõestan
To prove
toetaja, toetaja, toetajat
supporter
turismitalu, turismitalu, turismitalu
county resort
unistus, unistuse, unistust
dream n
vabatahtlik, vabatahtliku, vabatahtlikku
volunteer
vaheldusrikas, vaheldusrikka, vaheldusrikast
variating
väitma, väita, väidan
to claim, say
varastama, varastada, varastan
to steal
venima, venida, venin
to stretch; to drag
vile, vile, vilet
whistle
virisema, viriseda, virisen
to whinge