Level 122 Level 124
Level 123

K nagu Kihnu 8


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aiapidaja, aiapidaja, aiapidajat
gardener (garden keeper)
aktus, aktuse, aktust
festive meeting at school
ämblik, ämbliku, ämblikku
spider
haab, haava, haaba
aspen
hädaoht, hädaohu, hädaohtu
danger
harjuma, harjuda, harjun
to get used to, to-, I-
hävitama, hävitada, hävitan
To destroy
hekk, heki, hekki
hedge
istutama, istutada, istutan
to plant
jõud, jõu, jõudu
power, force
käärid, kääride, kääre
scissors
kaevama, kaevata, kaeban
to dig
kahjulik, kahjuliku, kahjulikku
harmful
karv, karva, karva
hair, fur
kasukas, kasuka, kasukat
fur coat
kera, kera, kera
circle
kobras, kopra, kobrast
beaver
koguma, koguda, kogun
to collect (word based on entire)
kokkuhoidlik, kokkuhoidliku, kokkuhoidlikku
frugal
korjama, korjada, korjan
to pick
kuduma, kududa, koon
to knit
kukkuma, kukkuda, kukun
to fall, to drop
külvama, külvada, külvan
to sow
kurg, kure, kurge
crane, stork
kurtma, kurta, kurdan
to complain, moan
labidas, labida, labidat
spade
leotis, leotise, leotist
infusion
lepatriinu, lepatriinu, lepatriinut
lady bug
levi, levi, levi
phone signal
libe, libeda, libedat
slippery
lõhn, lõhna, lõhna
smell
lõke, lõkke, lõket
campfire
mänd, männi, mändi
pine
matk, matka, matka
hike n
matsutama, matsutada, matsutan
to munch
mõõdulint, mõõdulindi, mõõdulinti
tape measure
mure, mure, muret
worry
muutuma, muutuda, muutun
to change, be changed, become
närima, närida, närin
to chew, gnaw
nelk, nelgi, nelki
carnation
niitma, niita, niidan
to mow
ninaaugud
nostrils
õhk, õhu, õhku
air
okas, okka, okast
thorn, needle (of a tree)
oks, oksa, oksa
branch (of a tree)
paljajalu
barefoot (adv)
pehme, pehme, pehmet
soft
peidupaik, peidupaikpaiga, peidupaikpaika
hideaway
peletama, peletada, peletan
to deter
pihlakas, pihlaka, pihlakat
rowan
pihustama, pihustada, pihustan
to spray
plaks, plaksu, plaksu
clap
põgenema, põgeneda, põgenen
To flee, escape
purk, purgi, purki
jar; can, tin (Br)
püsima, püsida, püsin
to last, stand, endure
putukas, putuka, putukat
insect
puuk, puugi, puuki
tick
rästik, rästiku, rästikut
adder, viper
reha, reha, reha
rake
riisuma, riisuda, riisun
to rake
riputama, riputada, riputan
to hang sth
rohima, rohida, rohin
to weed
saak, saagi, saaki
crop
saialill, saialille, saialille
marigold, calendula
sirel, sireli, sirelit
lilac
sulama, sulada, sulan
to melt
süsi, söe, sütt
charcoal
talvevaru, talvevaru, talvevaru
winter supply
toomingas, toominga, toomingast
bird cherry
turri ajama, turri ajada, ajan turri
to bristle
uss, ussi, ussi
snake, worm
vaenlane, vaenlase, vaenlast
enemy
vaher, vahtra, vahtrat
maple
vastne, vastse, vastset
new, recent; larva n
vihmauss, vihmaussi, vihmaussi
earthworm
viljapõld, viljapõllu, viljapõldu
corn field