Level 120 Level 122
Level 121

K nagu Kihnu 6


78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
annetus, annetuse, annetust
donation
aukiri, aukirja, aukirja
testimonial
avalik, avaliku, avalikku
public
endine, endise, endist
former, previous
ese, eseme, eset
thing, object
etendus, etenduse, etendust
performance, show
hiiglaslik, hiiglasliku, hiiglaslikku
gigantic
ilmselt
obiously, evidently, apparently
jahe, jaheda, jahedat
cool (not l word)
kade, kadeda, kadedat
envious
kaine, kaine, kainet
sober
kallistama, kallistada, kallistan
to hug
kanuu, kanuu, kanuud
canoe
karvane, karvase, karvast
hairy, furry
keset
in the middle (t ending)
kihvt, kihvti, kihvti
cool, awesome
kiruma, kiruda, kirun
to swear
klõpsima, klõpsida, klõpsin
to click
kokkutulek, kokkutuleku, kokkutulekut
reunion, homecoming
kootud
knitted
korraldama, korraldada, korraldan
to organize
kummardama, kummardada, kummardan
to bend, bow
kummarduma, kummarduda, kummardun
to bend down
kusjuures
and, however
kuur, kuuri, kuuri
shed
lahe, laheda, lahedat
cool, spacious, snug
lähedased, lähedaste, lähedasi
people close to you
link, lingi, linki
link
loodetavasti
hopefully
loor, loori, loori
veil
maiustus, maiustuse, maiustust
candies, cakes (sweeties)
meeldejääv, meeldejääva, meeldejäävat
memorable
meelepärane, meelepärase, meelepärast
to one's liking
mõnus, mõnusa, mõnusat
pleasant, enjoyable, nice
mõtisklus, mõtiskluse, mõtisklust
contemplation, musing
mull, mulli, mulli
bubble
õnnetus, õnnetuse, õnnetust
accident
õnnitlema, õnnitleda, õnnitlen
to congratulate
ööbima, ööbida, ööbin
to stay overnight
õrn, õrna, õrna
gentle
osalus, osaluse, osalust
participation
otsustama, otsustada, otsustan
to decide
paat, paadi, paati
boat
pagar, pagari, pagarit
baker
pärg, pärja, pärga
wreath
peigmees, peigmeesmehe, peigmeesmeest
groom
pidutsema, pidutseda, pidutsen
to party
pomisema, pomiseda, pomisen
to mumble, to mutter
põnev, põneva, põnevat
exciting
pooldama, pooldada, pooldan
to take sides with, favour
pult, puldi, pulti
remote control
püüdma, püüda, püüan
to try; to catch
rivi, rivi, rivi
row, line
rõõmustama, rõõmustada, rõõmustan
to rejoice
ruut, ruutu, ruutu
square (shape)
saade, saate, saadet
programme, broadcast, show; accompaniment
saladus, saladuse, saladust
secret (-us ending)
sale, saleda, saledat
slender, slim
salm, salmi, salmi
short poem
seas
among (not h word)
sihtkoht, sihtkoha, sihtkohta
destination
sünd, sünni, sündi
birth
suudlema, suudelda, suudlen
To kiss
tähistama, tähistada, tähistan
to celebrate, to mark
teada andma, teada anna, annan teada
to impart, notify, let know
tihe, tiheda, tihedat
dense
tobe, tobeda, tobedat
silly, stupid
tõepoolest
indeed
toitlustus, toitlustuse, toitlustust
catering
tolmuimeja, tolmuimeja, tolmuimejat
vacuum cleaner
ühiselt
all together, commonly
ulatama, ulatada, ulatan
to reach; to pass
üle andma, üle anda, annan üle
to deliver, handover
ülevaade, ülevaate, ület
overview
üllatama, üllatada, üllatan
to surprise
uputus, uputuse, uputust
flood
valmistama, valmistada, valmistan
to prepare, make
vastavalt
according to