Level 119 Level 121
Level 120

K nagu Kihnu 1-5


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ähvardama, ähvardada, ähvardan
to threaten
ärrituma, ärrituda, ärritun
To become irritated/ agitated
esinema, esineda, esinen
to perform
haneks tõmbama, haneks tõmata, tõmban haneks
to dupe
helilooja, helilooja, heliloojat
composer
ilmuma, ilmuda, ilmun
to appear
jagama, jagada, jagan
to share; to divide
jalga laskma, jalga lasta, lasen jalga
to escape, to leg it, to flee
kett, keti, ketti
chain
kisama, kisada, kisan
to shout, scream
koit, koidu, koitu
dawn
kokutama, kokutada, kokutan
to stammer
kopikas, kopika, kopikat
kopeck
kõva, kõva, kõva
hard adj
krutskimees, krutskmehe, krutskmeest
trickster, prankster
lähetama, lähetada, lähetan
to send somebody to
lohutama, lohutada, lohutan
to console
looja, looja, loojat
creator
lurjus, lurjuse, lurjust
bastard
märg, märja, märga
wet
meeleavaldus, meeleavalduse, meeleavaldust
protest meeting
mõistma, mõista, mõistan
to understand
muinsuskaitse, muinsuskaitse, muinsuskaitset
heritage protection
neer, neeru, neeru
kidney
nuuksuma, nuuksuda, nuuksun
to sob
pagulus, paguluse, pagulust
exile
paljas, palja, paljast
naked; bare
pettuma, pettuda, pettun
to be disappointed
pisar, pisara, pisarat
tear
põsk, põse, põske
cheek
pritsima, pritsida, pritsin
to splash
sädelev, sädeleva, sädelevat
shining
salapärane, salapärase, salapärast
mysterious
seiklus, seikluse, seiklust
adventure
solvama, solvada, solvan
to insult
teesklema, teeselda, teesklen
to pretend
tekitama, tekitada, tekitan
To generate
tuntud
well-known
ühinema, ühineda, ühinen
to join, combine
välja võluma, välja võluda, võlun välja
to conjure
valjuhääldi, valjuhääldi, valjuhääldit
loud speaker
viis, viisi, viisi
fashion, manner; melody