Level 118 Level 120
Level 119

K nagu Kihnu 5


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aine, aine, ainet
ingredient
ainevahetus, ainevahetuse, ainevahetust
metabolism
asju ajama, asju ajada, ajan asju
to run errands, to do business
aur, auru, auru
steam
eluviis, eluviisi, eluviisi
lifestyle
ette kujutama, ette kujutada, kujutan ette
to imagine, to visualize
häbi, häbi, häbi
shame
hape, happe, hapet
acid
hingama, hingata, hingan
to breathe
hoiatama, hoiatada, hoiatan
to warn
hoolitsema, hoolitseda, hoolitsen
to take care of
hüvasti
goodbye
igavene, igavese, igavest
eternal
imeline, imelise, imelist
wonderful
jaksama, jaksada, jaksan
to be able to
jälgima, jälgida, jälgin
to observe, to watch
kaal, kaalu, kaalu
scales (Br), scale (Am); weight
kahtlev, kahtleva, kahtlevat
hesitant
kaitsma, kaitsta, kaitsen
to protect, defend
käskima, käskida, käsin
to order
kest, kesta, kesta
shell
kipsis
in plaster / in a cast
kõndima, kõndida, kõnnin
to walk (not j word)
koorima, koorida, koorin
to peel
kopsupõletik, kopsupõletiku, kopsupõletikku
pneumonia
korral
in (the) case
külmavärinad, külmavärinadte, külmavärinadid
cold shivers
kuuluma, kuuluda, kuulun
to belong
langema, langeda, langen
to fall
liikuma, liikuda, liigun
to move, to exercise
lõhki
split, slashed
loosima, loosida, loosin
to draw lots
luu, luu, luud
bone (not k word)
mahe, maheda, mahedat
mellow, smooth
murd, murru, murdu
fracture
niinimetatud
so called (in full)
nisu, nisu, nisu
wheat
nn
so called (abbreviated)
õitsema, õitseda, õitsen
to blossom
olukord, olukorra, olukorda
situation
pant, pandi, panti
pawn
parandama, parandada, parandan
to fix, to repair
peenike, peenikese, peenikest
skinny
pidurdama, pidurdada, pidurdan
to slow down, brake
piinlik, piinliku, piinlikku
embarrassed
pikali heitma, pikali heita, heidan pikali
To lie down
pingeline, pingelise, pingelist
tense, intensive
pisik, pisiku, pisikut
bacteria, virus
põhjalik, põhjaliku, põhjalikku
thorough
rasv, rasva, rasva
fat
saadus, saaduse, saadust
product, outcome
sisaldama, sisaldada, sisaldan
to contain
süsivesikud, süsivesikute, süsivesikuid
carbohydrates
süstima, süstida, süstin
to inject
täisväärtuslik, täisväärtusliku, täisväärtuslikku
full of value
tarbima, tarbida, tarbin
To consume
tarvitama, tarvitada, tarvitan
to use, apply, consume
terevili, terevilja, terevilja
grain
tohutu, tohutu, tohutut
enormously
toores, toore, toorest
raw
tööstus, tööstuse, tööstust
industry
unetus, unetuse, unetust
sleeplessness
üritama, üritada, üritan
to try, to attempt
valk, valgu, valku
protein
vältima, vältida, väldin
To avoid (not k, h words)
vara, vara, vara
property / asset
vereringe, vereringe, vereringet
bloodstream
vererõhk, vererõhu, vererõhku
blood pressure
veresoon, veresoone, veresoont
vein
veski, veski, veskit
mill
võimlema, võimelda, võimlen
to do gymnastics