Level 117 Level 119
Level 118

K nagu Kihnu 4


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aastaringselt
all year round
armas, armsa, armsat
lovely
arutlus, arutluse, arutlust
discussion, consideration
erand, erandi, erandit
exception
ettevõtlik, ettevõtliku, ettevõtlikku
enterprising
haisema, haiseda, haisen
to stink
hammustama, hammustada, hammustan
to bite
hani, hane, hane
goose
hoidma, hoida, hoian
to keep, to take care of
hulk, hulga, hulka
amount (h word)
jätma, jätta, jätan
to leave
juhendaja, juhendaja, juhendajat
supervisor
julgema, julgeda, julgen
to dare, be bold, be brave
käbi, käbi, käbi
cone
kahetsema, kahetseda, kahetsen
to regret
kahtlane, kahtlase, kahtlast
suspicious
käitumine, käitumise, käitumist
behavior
känd, kännu, kändu
stump
koi, koi, koid
moth
kokkuvõte, kokkuvõtte, kokkuvõtet
conclusion; summary
korgits, korgitsa, korgitsat
cork screw
korralik, korraliku, korralikku
proper; decent
kostma, kosta, kostan
to reply, to sound; to say
kriipima, kriipida, kriipin
to scratch
kringel, kringli, kringlit
kringle (twist pastry)
kruvikeeraja, kruvi, kruvit
screwdriver
kulp, kulbi, kulpi
ladle
kuluma, kuluda, kulun
to wear (deteriorate after use)
lärm, lärmi, lärmi
noise
levitama, levitada, levitan
to spread, distribute
liituma, liituda, liitun
to join up, join forces with, merge
lõhkuma, lõhkuda, lõhun
To chop, vandalize
luud, luua, luuda
broom
luumurd, luumurru, luumurdu
fracture (of bone)
maastik, maastiku, maastikku
landscape
madal, madala, madalat
shallow, low
mahtuma, mahtuda, mahun
to accommodate, to find room, to fit into
maitsetaim, maitsetaime, maitsetaime
spice herb
majutama, majutada, majutan
to accomodate
mess, messi, messi
(trade) fair n
metsik, metsiku, metsikut
wild
nautima, nautida, naudin
to enjoy
niikuinii
anyhow, anyway
nurruma, nurruda, nurrun
to purr
otstarve, otstarbe, otstarvet
purpose, function
pai, pai, paid
stroke with hand (cat etc)
peagi
soon, shortly, presently
pigem
rather
piirkond, piirkonna, piirkonda
neighbourhood (p- word)
piisama, piisada, piisan
to be enough
pilk, pilgu, pilku
glance
pisiasi, asja, asja
small thing, detail
põhjus, põhjuse, põhjust
cause, reason
põletik, põletiku, põletikku
inflammation
puur, puuri, puuri
cage; drill
redel, redeli, redelit
ladder
remontima, remontida, remontin
to renovate, remodel
ring, ringi, ringi
circle; round, hobby group
rõõm, rõõmu, rõõmu
joy
ründama, rünnata, ründan
to attack
selguma, selguda, selgun
to turn out, to appear
seni
so far, until now
sissetulek, u, sissetulekut
income
sisustama, sisustada, sisustan
To furnish
taipama, taibata, taipan
to realise, comprehend
teadur, teaduri, teadurit, teadureid
scientist
tegutsema, tegutseda, tegutsen
to engage in
tiik, tiigi, tiiki
pond
töötus, töötuse, töötust
unemployment (short)
truu, truud
loyal
tümps, tümpsu, tümpsu
loud music beat
turvakodu, turvakodu
shelter (as in children's home etc)
turvaline, turvalise, turvalist
safe
ühing, ühingu, ühingut
fellowship, association
uskuma, uskuda, usun
to believe
uuring, uuringu, uuringut
research
väide, väite, väidet
claim, statement
vald, valla, valda
rural municipality
valuvaigisti, valuvaigisti, valuvaigistit
painkiller
varjupaik, varjupaikpaiga, varjupaikpaika
shelter
häda, häda, häda
trouble; woe