Level 116 Level 118
Level 117

K nagu Kihnu 3


92 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aju, aju, aju
brain
ajurünnak, ajurünnaku, ajurünnakut
brainstorming
alluv, alluva, alluvat
subordinate
ametialane, ametialase, ametialast
job related
ametlik, ametliku, ametlikku
formal, official
arendama, arendada, arendan
to develop something
arutlema, arutleda, arutlen
to discuss (in detail)
asjaajaja, asjaajaja, asjaajajat
assistant
asutaja, asutaja, asutajat
founder
avaldus, avalduse, avaldust
application (not t word)
eelis, eelise, eelist
advantage
eriala, eriala, eriala
speciality, field
esialgu
at first, initially
ettekanne, ettekande, ettekannet
presentation, performance
ettevõte, ettevõtte, ettevõtet
enterprise, company
haamer, haamri, haamrit
hammer (not v word)
hirm, hirmu, hirmu
fear
hooaeg, hooaja, hooaega
season (not a word)
hool, hoole, hoolt
care, diligence, concern
hull, hullu, hullu
crazy
idufirma, idufirmaa, idufirmat
start-up
iga, ea, iga
age, lifetime
jaekaubandus, jaekaubanduse, jaekaubandust
retail sale
jaht, jahi, jahti
hunt, boat
kaudu
though, via, by way of, past
keevitaja, keevitaja, keevitajat
welder
kere, kere, keret
body, main part of object
kogemus, kogemuse, kogemust
experience (not e word)
kohustus, kohustuse, kohustust
responsibility, duty
koolitus, koolituse, koolitust
training
koosolek, koosoleku, koosolekut
meeting (perhaps more in sense of business meeting, not n word)
koostama, koostada, koostan
to compile
laadima, laadida, laen
To charge
läbimurre, läbimurde, läbimurret
break through
ladu, lao, ladu
warehouse
laiahaardeline
extensive, large scale
lausuma, lausuda, lausun
to speak, utter
leping, lepingu, lepingut
contract, agreement
ligi
near, close; about, almost
looma, luua, loon
to create
mälu, mälu, mälu
memory
märkama, märgata, märkan
to notice
meediakajastus, meediakajastuse, meediakajastust
publicity
mõistlik, mõistliku, mõistlikku
reasonable
muld, mulla, mulda
soil
murdma, murda, murran
To break, kill
nõnda
so, thus, this way
nõupidamine, nõupidamise, nõupidamist
meeting (not k word)
nühkima, nühkida, nühin
to scrub
nuhtlus, nuhtluse, nuhtlust
nuisance
õmbleja, õmbleja, õmblejat
dress maker
osakaal, osakaalu, osakaalu
proportion
paiskama, paisata, paiskan
to fling
peamiselt
mainly, principally, chiefly
peenar, peenra, peenart
bed (for flowers or vegetables)
põhimõte, põhimõtte, põhimõtet
principle
puudus, puuduse, puudust
disadvantage
rahuldama, rahuldada, rahuldan
To satisfy
rikas, rikka, rikast
rich
rikkus, rikkuse, rikkust
wealth, riches
rühm, rühma, rühma
group
saag, sae, saagi
saw
sagedane, sagedase, sagedast
frequent
sammal, sambla, sammalt
moss
särama, särada, säran
to beam, to shine; to glisten, to sparkle
sattuma, sattuda, sattun
to end up, come across
seade, seadme, seadet
device, mechanism
seadus, seaduse, seadust
law; act of law
suutma, suuta, suudan
to be able to, can
täitsa
totally, perfectly; quite, rather
tellimus, tellimuse, tellimust
order
tiib, tiiva, tiiba
wing
toimetus, toimetuse, toimetust
activity, affair
toodang, toodangu, toodangut
production, output
toode, toote, toodet
product
töökoda, töökoja, töökoda
workshop
tööriist, tööriista, tööriista
tool
tootmine, tootmise, tootmist
production, manufacturing
tugi, toe, tuge
support, bracket
ülekanne, ülekande, ülekannet
bank transfer
ülemus, ülemuse, ülemust
boss / chief
ulmeline, ulmelise, ulmelist
science fictional
üritus, ürituse, üritust
event (not s word)
vaene, vaese, vaest
poor
valdkond, valdkonna, valdkonda
field, speciality
väljaanne, väljaande, väljaannet
edition
varn, varna, varna
rack, hook
veevärk, veevärgi, veevärki
water pipes
veri, vere, verd
blood
viskama, visata, viskan
to throw
voor, vooru, vooru
round, turn
võrra
by (amount)