Level 115 Level 117
Level 116

K nagu Kihnu 2


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
äge, ägeda, ägedat
cool, awesome, fierce
andekas, andeka, andekat
talented, gifted
ärkama, ärgata, ärkan
to wake up
armuma, armuda, armun
to fall in love
aruanne, aruande, aruannet
report, account
arutama, arutada, arutan
to discuss
arvustus, arvustuse, arvustust
review
aus, ausa, ausat
honest
eksima, eksida, eksin
to make a mistake, to-, I-
enesekindel, enesekindla, enesekindlat
self-confident
ettepanek, ettepaneku, ettepanekut
proposal
hajameelne, hajameelse, hajameelset
absent-minded
heinakuhi, heinakuhja, heinakuhja
haystack
hoidis, hoidise, hoidist
conserve, canned fruit
hunt, hundi, hunti
wolf
iseloom, iseloomu, iseloomu
character / personality
iseloomustama, iseloomustada, iseloomustan
to characterize
jõudma, jõuda, jõuan
to be able to; to arrive, to reach (on time)
juhis, juhise, juhist
directive, regulation, instruction
julge, julge, julget
brave
kadakas, kadaka, kadakat
juniper
käituma, käituda, käitun
to behave
kannatlik, kannatliku, kannatlikku
patient adj
kaval, kavala, kavalat
cunning
keha, keha, keha
body
kindel, kindla, kindlat
sure; secure; concrete
kirglik, kirgliku, kirglikku
passionate
kits, kitse, kitse
goat
kõhn, kõhna, kõhna
slim, thin
kõvasti
hard adv
külg, külje, külge
side
lahendama, lahendada, lahendan
to solve
lahke, lahke, lahket
kind adj
laisk, laisa, laiska
lazy
lammas, lamba, lammast
sheep
leiutama, leiutada, leiutan
To invent
lohakas, lohaka, lohakat
careless, sloppy, slipshod
ninapidi
close to the nose
nutikas, nutika, nutikat
smart, wise
õigus, õiguse, õigust
(be) right
õlg, õla, õlga
shoulder
omadus, omaduse, omadust
quality, feature
orav, orava, oravat
squirrel
palav, palava, palavat
hot, burning (as in fever)
pisut
a bit
põhjendama, põhjendada, põhjendan
to substantiate, to reason
porikärbes, porikärbse, porikärbest
blowfly
puder, pudru, putru
porridge
pugema, pugeda, pugen
to crawl in
purjetama, purjetada, purjetan
to sail
rändama, rännata, rändan
to travel, wander, migrate
rasvane, rasvase, rasvast
greasy; fatty
rind, rinna, rinda
chest
rõõmus, rõõmsa, rõõmsat
glad, happy
sääsk, sääse, sääske
gnat, mosquito
saavutama, saavutada, saavutan
to achieve
seltskond, seltskonna, seltskonda
company, guild society
seoses
in connection with
solvuma, solvuda, solvun
to take offence
sügav, sügava, sügavat
deep
suhe, suhte, suhet
relationship
suhtlema, suhelda, suhtlen
to communicate
suhtuma, suhtuda, suhtun
to feel about sth; to take an attitude
suund, suuna, suunda
direction
tagasihoidlik, tagasihoidliku, tagasihoidlikku
modest
taotlema, taotleda, taotlen
To apply for, seek
tasakaalukas, tasakaaluka, tasakaalukat
balanced
tiir, tiiru, tiiru
a round
toetus, toetuse, toetust
support, assistance, backing
tõttu
because of, due to (t word)
tujukas, tujuka, tujukat
moody
tundma, tunda, tunnen
to feel
tunduma, tunduda, tundun
to feel, seem
tunnistus, tunnistuse, tunnistust
certificate
ühine, ühise, ühist
common
ulatuma, ulatuda, ulatun
to reach
uppuma, uppuda, upun
to drown
üsna
quite, relatively
uudishimulik, uudishimuliku, uudishimulikku
curious
uurima, uurida, uurin
to investigate, to study
vaid
but; only
vaikne, vaikse, vaikset
quiet
viisakas, viisaka, viisakat
polite
viitsima, viitsida, viitsin
to be bothered to
volikogu, volikogu, volikogu
local council