Level 114 Level 116
Level 115

K nagu Kihnu 1


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aina
increasingly, more and more; all the time
arenema, areneda, arenen
to develop, to change
auhind, auhinna, auhinda
prize, award
edetabel, edetabeli, edetabelit
top list
esitama, esitada, esitan
to present, to perform, to show
hääldama, hääldada, hääldan
to pronounce
härg, härja, härga
ox
hullumeelne, hullumeelse, hullumeelset
mad
joon, joone, joont
line, stripe
juur, juure, juurt
root
kannatamatu, kannatamatu, kannatamatut
impatient
kärbes, kärbse, kärbest
fly
kaunis, kauni, kaunist
beautiful (not i word)
kõne, kõne, kõnet
speech
kõnelema, kõneleda, kõnelen
to speak, talk
kulutama, kulutada, kulutan
to spend, waste
kummitus, kummituse, kummitust
ghost
kummut, kummuti, kummutit
chest of drawers
kuri, kurja, kurja
fierce, angry
liitsõna, liitsõna, liitsõna
compound word
loominguline, loomingulise
creative
lugu, loo, lugu
story
lünk, lünga, lünka
gap
mainima, mainida, mainin
To mention
meeleheitlik, meeleheitliku, meeleheitlikku
desperate
mõnu, mõnu, mõnu
comfort, comfiness
moodustama, moodustada, moodustan
to compose, to constitute
nipp, nipi, nippi
tip, hint
osa, osa, osa
part
osalema, osaleda, osalen
to participate
pagan, pagana, paganat
pagan, heathen, devil
pill, pilli, pilli
musical instrument
pingutama, pingutada, pingutan
to make an effort
põrand, põranda, põrandat
floor
põrsas, põrsa, põrsast
baby pig, piglet
puhas, puhta, puhast
clean
röövima, röövida, röövin
to rob
rott, roti, rotti
rat
saavutus, saavutuse, saavutust
achievement
samm, sammu, sammu
step
sarv, sarve, sarve
horn
selgitama, selgitada, selgitan
to explain, to clarify
sepp, sepa, seppa
smith, blacksmith
serv, serva, serva
edge, side, rim, lip
sisukas, sisuka, sisukat
detailed, meaningful
sõnarõhk, sõnarõhu, sõnarõhku
accent
sõrg, sõra, sõrga
hoof
sõudma, sõuda, sõuan
to row
täitma, täita, täidan
to fill in, fulfill
tase, taseme, taset
level
tegu, teo, tegu
deed, act
tekkima, tekkida, tekkin
to arise
teos, teose, teost
work / piece (eg artistic / creative)
terav, terava, teravat
sharp
tõlge, tõlke, tõlget
translation
tõmbama, tõmmata, tõmban
to pull, to draw (movement)
tõsine, tõsise, tõsist
serious
tuletis, tuletise, tuletist
derivation
tulihingeline, tulihingelise, tulihingelist
fervent
tülitama, tülitada, tülitan
to bother, to-, I-
tundmatu, tundmatu, tundmatut
unknown, stranger
tunnetus, tunnetuse, tunnetust
sense, feeling, cognition
uhke, uhke, uhket
gorgeous, proud
vait
quiet, silent
valdama, vallata, valdan
To know, be fluent
varu, varu, varu
stock, reserve
vedama, vedada, vean
To transport, convey (goods), to be lucky
vestlus, vestluse, vestlust
conversation
viipekeel, viipekeele, viipekeelt
sign language