Level 108 Level 110
Level 109

Estonian Textbook (Tulduva) 13


79 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
algama, alata, algan
to begin, to start
amet, ameti, ametit
job, position
aprill, aprilli, aprilli
April
august, augusti, augustit
August
detsember, detsembri, detsembrit
December
ei iialgi
never (not never)
enne lõunat
before noon
esimene, esimese, esimest
first
harva
seldom, rarely
hiljaks jääma, hiljaks jääda, jään hiljaks
to be late
hobune, hobuse, hobust
horse
hommikul
in the morning
jaanuar, jaanuari, jaanuari
January
juuli, juuli, juulit
July
juuni, juuni, juunit
June
kaheksas, kaheksanda, kaheksandat
eighth
kell, kella, kella
watch; clock; bell
kevadel
in spring
klass, klassi, klassi
class; classroom
kodunt
from home
kolmas, kolmanda, kolmandat
third
koos
together
kümnes, kümnenda, kümnendat
tenth
kuu, kuu, kuud
month, the moon
kuues, kuuenda, kuuendat
sixth
kuupäev, kuupäeva, kuupäeva
date
lõppema, lõppeda, lõppeb
to end, to end, it ends
lõuna, lõuna, lõunat
south, lunch
lõunavaheaeg, lõunavaheaja, lõunavaheaega
lunchtime
mai, mai, maid
May (three forms)
märts, märtsi, märtsi
March (three forms)
mis aastal
in what year
mis kella ajal
at what time
mitmes
which? (as in "in what numbered position?")
nagu
as, like
näitama, näidata, näitan
to show
nälg, nälja, nälga
hunger
neljandik, neljandiku, neljandikku
Quarter / fourth
neljas, neljanda, neljandat
fourth
november, novembri, novembrit
November (3 forms)
nüüd
now
õhtul
in the evening
oktoober, oktoobri, oktoobrit
October (three forms)
öösel
at night
otsekohe
right away
päeval
during the day
pärastlõuna, pärastlõuna, pärastlõunat
afternoon (after lunch)
peale lõunat
after noon (word referring to head)
puhkus, puhkuse, puhkust
rest; holiday (Br), vacation (Am)
ratas, ratta, ratast
wheel; bike
rong, rongi, rongi
train
saan, saani, saani
sleigh
sajand, sajandi, sajandit
century
sajas, sajanda, sajandat
hundredth
seitsmes, seitsmenda, seitsmendat
seventh
september, septembri, septembrit
September (three forms)
sügisel
in autumn
sündima, sündida, sünnin
to be born
sündinud
be born (-nud participle)
sünnipäev, sünnipäeva, sünnipäeva
birthday
suus
in the mouth, subject of conversation
suvel
in summer
talvel
in winter
täpselt
exactly, on time
teine, teise, teist
the second (three forms), other, another
tõlkima, tõlkida, tõlgin
to translate; to interpret
tööl
at work
tööle
to work (direction)
tööpäev, tööpäeva, tööpäeva
working day
tuhandes, tuhandenda, tuhandendat
thousandth
üheksas, üheksanda, üheksandat
ninth
ükskõik
all the same
unustama, unustada, unustan
to forget, to-, I-
vaatus, vaatuse, vaatust
act n (of theatre)
vaheaeg, vaheaja, vaheaega
break n; (school) holiday (Br) vacation (Am)
vanker, vankri, vankrit
wagon
veebruar, veebruari, veebruari
February (three forms)
viiendik, viiendiku, viiendikku
fifth (fraction)
viies, viienda, viiendat
fifth