Level 106 Level 108
Level 107

Estonian Textbook (Tulduva) 11


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aastaaeg, aastaaja, aastaaega
season
aus, ausa, ausat
honest
jahe, jaheda, jahedat
cool (not l word)
järel
after (not p word)
juhtima, juhtida, juhin
to lead; to drive
jumal, jumala, jumalat
god
kangelane, kangelase, kangelast
hero
kasulik, kasuliku, kasulikku
useful
kevad, kevade, kevadet
spring
külm, külma, külma
cold (temperature)
langema, langeda, langen
to fall
leht, lehe, lehte
leaf; page
magama, magada, magan
to sleep
masin, masina, masinat
machine; car
õhk, õhu, õhku
air
õiglane, õiglase, õiglast
just, righteous
õitsema, õitseda, õitsen
to blossom
öö, öö, ööd
night
päev, päeva, päeva
day
paistma, paista, paistan
to shine; to seem
päris
quite (p word)
põld, põllu, põldu
field
rahu, rahu, rahu
peace
sajab lund
it’s snowing (falls snow)
sajab vihma
it’s raining (falls rain)
selge, selge, selget
clear
sügis, sügise, sügist
autumn
sulama, sulada, sulan
to melt
surelik, sureliku, surelikku
mortal
suusatama, suusatada, suusatan
to ski
suvi, suve, suve
summer
talv, talve, talve
winter
tihti
often, frequently (not s word)
tuul, tuule, tuult
wind
uisutama, uisutada, uisutan
to skate
üürike, üürikse, üürikest
brief, fleeting
värske, värske, värsket
fresh
vihm, vihma, vihma
rain