Level 105 Level 107
Level 106

Estonian Textbook (Tulduva) 10


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ähvardama, ähvardada, ähvardan
to threaten
algul
at first, in the beginning
armuke, armukese, armukest
lover
elutsema, elutseda, elutsen
to inhabit, to dwell, to live
hall, halli, halli
grey
hele, heleda, heledat
light adj
helesinine, helesinise, helesinist
light blue
hiljem
later
hõbe, hõbeda, hõbedat
silver
hõbehall, hõbehalli, hõbehalli
silvery grey
kala, kala, kala
fish
kirju, kirju, kirjut
multi-coloured, spotted, variegated
kollane, kollase, kollast
yellow
kuldkala, kuldkala, kuldkala
goldfish
lehm, lehma, lehma
cow
liikuma, liikuda, liigun
to move, to exercise
loom, looma, looma
animal
lõpuks
finally
lühike, lühikese, lühikest
short
lühikene, lühikese, lühikest
short (diminutive)
lumi, lume, lund
snow
maasikas, maasika, maasikat
strawberry
magus, magusa, magusat
sweet adj
maitsema, maitseda, maitsen
to taste, to-, I-
mesi, mee, mett
honey
mesilane, mesilase, mesilast
bee
missugune, missuguse, missugust
what (kind of); which
mõistma, mõista, mõistan
to understand
must, musta, musta
black
õhuke, õhukse, õhukst
thin
pääsuke, pääsukese, pääsukest
swallow (bird)
päike, päikse, päikest
the sun
päikene, päikese, päikest
the sun (diminutive)
piim, piima, piima
milk
pruun, pruuni, pruuni
brown
punane, punase, punast
red
roheline, rohelise, rohelist
green adj
rohi, rohu, rohtu
grass; medicine
roos, roosi, roosi
rose
saabuma, saabuda, saabun
to arrive
sinine, sinise, sinist
blue
taevas, taeva, taevast
sky
tagurpidi
backwards, upsidedown
tänu
thanks; thanks to, owing to
telegrafeerima, telegrafeerida, telegrafeerin
to telegraph
temale
to him, her, it (long)
tervitama, tervitada, tervitan
to greet
tume, tumeda, tumedat
dark (t word)
tumepunane, tumepunase, tumepunast
dark red
vähk, vähi, vähki
crayfish
vaid
but; only
väike(ne), väikese, väikest
small, tiny, little
väikene, väikese, väikest
little (diminutive)
valge, valge, valget
white
värv, värvi, värvi
colour (Br), color (Am); paint; dye
veri, vere, verd
blood
vesi, vee, vett
water
võima, võida, võin
may, can