Level 100 Level 102
Level 101

Estonian Textbook (Tulduva) 5


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
andma, anda, annan
to give, to give, I give
arv, arvu, arvu
number (not n word)
avama, avada, avan
to open, to unclose, to unlock
halb, halva, halba
poor, bad
huvitav, huvitava, huvitavat
interesting
ilm, ilma, ilma
weather
jalutama, jalutada, jalutan
to walk (not k word)
joonistama, joonistada, joonistan
to draw
kaasa
along, with
kaheksa
8
kaks
2
kinkima, kinkida, kingin
to present, to give, to make a present
kiri, kirja, kirja
letter
kolm
3
kord, korra, korda
turn, time
kui palju
how much
kümme
10
kutsuma, kutsuda, kutsun
to call, to call, I call (not h word)
kuus
6
laul, laulu, laulu
song
laulma, laulda, laulan
to sing
miinus, miinuse, miinust
minus; disadvantage
mulle
to me (short)
neli
4
null
0
õige, õige, õiget
right adj, correct
õpetaja, õpetaja, õpetajat
teacher
õpetama, õpetada, õpetan
to teach, to teach, I teach
õpik, õpiku, õpikut
textbook
õpilane, õpilase, õpilast
student
ostma, osta, ostan
to buy, to-, I-
palju
a lot, much, many
pilt, pildi, pilti
picture
pliiats, pliiatsi, pliiatsit
pencil
pluss, plussi, plussi
plus; advantage
raamat, raamatu, raamatut
book
saama, saada, saan
to get, to get, I get
seitse
7
sulepea, sulepea, sulepead
fountain pen / quill
tooma, tuua, toon
to bring, to-, I-
töötama, töötada, töötan
to work (as in employment)
tuba, toa, tuba
room
üheksa
9
üks
1
uus, uue, uut
new
vale, vale, valet
false adj; lien
viis
5
võtma, võtta, võtan
to take, to take, I take
ah nii
Oh? / So that's how it is?
jah, täiesti
yes, completely
kas sa oled rahul
are you (sing / short) satisfied (lit at peace)
laula üks laul
sing one song
ma ei oska
I (short) don't know
on see tõsi
it is true?
sa eksid
you (sing / short) made a mistake
see on puha vale
it's an outright lie
see on sulatõsi
it's the honest truth
suur tänu, kõik on korras
big thanks, everything is in order
te eksite
you (pl / form) made a mistake