Level 99 Level 101
Level 100

Estonian Textbook (Tulduva) 4


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alla
down, to below
hea, hea, head
good
hiilgama, hiilgata, hiilgan
to excel / to glitter
ilus, ilusa, ilusat
beautiful (not k word)
inimene, inimese, inimest
human, person
juba
already
käima, käia, käin
to go, to go, I go (as in regularly and come back)
kõik, kõige, kõike
all
kool, kooli, kooli
school
kuld, kulla, kulda
gold
külla
on a visit
külla minema, külla minna, lähen külla
to visit sb
laps, lapse, last
child
mängima, mängida, mängin
to play
mees, mehe, meest
man
mida
which (four letters)
midagi
something (no k in word)
milline, millise, millist
which
mitte midagi
nothing (lit not something)
mõistatus, mõistatuse, mõistatust
riddle
naine, naise, naist
woman, wife
noor, noore, noort
young
onu, onu, onu
uncle
pealt vaatama, pealt vaadata, vaatan pealt
to look on, to observe
proua, proua, prouat
madam; Mrs
rumal, rumala, rumalat
stupid
suits, suitsu, suitsu
smoke
suur, suure, suurt
big
tädi, tädi, tädi
aunt
tark, targa, tarka
wise
üles
to up, to above
väike, väikse, väikst
small
välja nägema, välja näha, näen välja
To look like
vana, vana, vana
old
vanaema, vanaema, vanaema
grandmother
vanaisa, vanaisa, vanaisa
grandfather
vanasõna, vanasõna, vanasõna
proverb
vanem, vanema, vanemat
adj older; n parent
vanemad
parents
ei ole
isn't
jah, on küll
yes, sure is
kas sa saad aru
do you (sing / inf, sh) understand?
kas see on...
is this...
kas te saate aru
do you (pl / form, sh) understand?
kes seal on
who is there?
kes see on
who is this?
kuidas te teate
how do you (pl / form, sh) know?
kuidas, palun
Pardon me (what, please?)
ma ei saa aru
I (short) don't understand
mis sa arvad
what do you (sing / inf, sh) think?
mis see on
what is this?
mis see tähendab
what does this mean?
mis te arvate
what do you (pl / form, sh) think?
palun korda
please repeat (imp, sing / inf) (again please)
palun korrake
please repeat (imp, pl / form) (again please)
see on...
this is...
vadandust, ma ei kuulnud
Sorry, I (sh) didn't hear