Level 8 Level 10
Level 9

1985


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kvalster
spindeldjur
fjättra
binda
fusion
sammanslagning
karg
ofruktbar
preludium
förspel
florera
blomstra
spörsmål
fråga
destruktiv
förstörande
kontenta
sammanfattning
koreografi
danskomposition
exceptionell
sällsynt
floskler
tomma ord
legitim
laglig
ackordera
köpslå
nesa
skam
framgent
hädanefter
skans
manskapsrum
negligera
försumma
pläga
ha för vana
subtil
hårfin
lider
uthus
pietetsfull
vördnadsfull
parafras
omskrivning
divergera
avvika
kavitet
hålighet
ponera
antaga
korona
strålkrans
ådagalägga
visa
närig
snål
annaler
årsböcker
mutation
förändring
understundom
ibland
deportera
förvisa
valhänt
tafatt
schatull
skrin
grotesk
vidunderlig
rämna
spricka
utsaga
påstående
metronom
taktmätare
ansa
sköta
saktmodig
beskedlig
iris
regnbågshinnan
besudla
smutsa ner
vandel
levnadssätt
nitisk
plikttrogen
plissera
vecka
baneman
dråpare
kräkla
biskopsstav
yster
livlig
appellera
vädja
batist
tygsort
amorf
formlös
tillmäle
skällsord
lisa
tröst
vital
spänstig
karburator
förgasare
schackra
köpslå
ränker
listiga planer
succession
följd
anamma
tillägna sig