Level 6 Level 8
Level 7

1983


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vidsynt
fördomsfri
petitess
småsak
suspekt
misstänkt
stickling
planta
illitterat
olärd
hypotes
antagande
vedergälla
ersätta
kondolera
beklaga
ynnest
välvilja
ök
dragdjur
viril
manlig
sorti
utträde
undergräva
försvaga
biocid
bekämpningsmedel
stävja
hejda
synkron
samtidig
periferi
omkrets
recitera
uppläsa
chimär
drömbild
ratificera
godkänna
hävd
bruk
förkovran
framsteg
epilog
avslutning
fatal
förarglig
litania
klagovisa
frejdig
orädd
frekventera
besöka
undfägna
bjuda
invektiv
skällsord
förment
påstådd
bronker
luftrör
pretentioner
anspråk
eternell
evighetsblomma
trägen
flitig
dementera
förneka
emotionell
känslomässig
streber
uppåtsträvare
bordlägga
uppskjuta
eklatera
offentliggöra
stärbhus
dödsbo
revers
skuldsedel
stursk
trotsig
dekadens
förfall
retroaktiv
tillbakaverkande
dogm
lärosats
avhysa
vräka
auditorium
åhörarkrets
nebulosa
stjärntöcken
applicera
anbringa
kolerisk
hetsig
placenta
moderkaka
sonor
klangfull
alludera
anspela
konsternerad
förbryllad
fysionomi
utseende
opportunism
anpasslighet
subversiv
omstörtande
restituera
återbetala
polemik
meningsutbyte
kverulera
klaga