Level 4 Level 6
Level 5

1981


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vokabulär
ordförråd
auktorisera
bemyndiga
illusorisk
bedräglig
heterogen
olikartad
ödem
vattensvullnad
autodidakt
självlärd
doktrin
lärosats
vitsord
betyg
abstrakt
ogripbart
banal
alldaglig
sonett
diktform
initierad
insatt
karsk
orädd
accessoarer
tillbehör
passé
förlegad
apanage
underhåll
sordin
dämpare
reliabel
pålitlig
eterisk
flyktig
dok
slösa
evaporera
förånga
häckla
smäda
diger
omfångsrik
dignitet
värdighet
tilja
golvbräda
abstinens
avhållsamhet
bard
skald
mankera
svika
pennalism
kamratförtryck
nestor
ålderman
evolution
utveckling
flexibel
anpassbar
perception
varseblivning
entlediga
avskeda
besman
våg
retarderad
fördröjd
mångla
sälja
hypotek
inteckning
sanera
rengöra
cinnober
färgämne
najad
naturväsen
sufflera
viska
statisk
stillastående
oligarki
fåmannavälde
dobbleri
hasardspel
analog
likartad
anemi
blodbrist
jovial
gladlynt
liturgi
gudstjänstordning
diskonto
räntesats
profitera
utnyttja
habitué
stamgäst
enrollera
inskriva
kaustik
frätande
ovarium
äggstock
ackreditera
bemyndiga
oral
muntlig
bisarr
underlig
kontusion
sårskada
auskultera
avlyssna