Level 42 Level 44
Level 43

2015 vt


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
signalement
beskrivning
uppsåtlig
avsiktlig
talg
fett
kontrastera
bilda motsats
eklips
förmörkelse
snart sagt
så gott som
aktualitet
nyhet
inmundiga
äta
krum
böjd
tirader
mångordiga yttranden
kulmen
höjdpunkt
verkningsfullt
effektivt
ge upphov till
orsaka
skimning
kortbedrägeri
ensemble
grupp
hysa
ge husrum åt
provokation
utmaning
taktil
som avser känsel och beröring
chimär
inbillning