Level 28 Level 30
Level 29

2005


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nyck
infall
åliggande
skyldighet
panorama
vidsträckt utsikt
faciliteter
bekvämligheter
trosviss
säker
expediera
utföra
digna
tyngas ned
på lösa boliner
oplanerat och slumpartat
jalusi
persienn
kynne
sinnelag
insulin
kolhydratomsättande hormon
läsa lusen av
läxa upp
paroll
slagord
tjänlig
passande
proviantera
skaffa mat
förflugen
ogenomtänkt
vara som ler och långhalm
vara oskiljaktiga
kåsera
skildra ledigt och roande
regrediera
återgå till tidigare stadium
fägring
skönhet
sitta emellan
bli lidande
omdömesgill
förståndig
fresk
väggmålning
kluster
anhopning
allmängods
välkända fakta
perenn
flerårig växt
framhärda
envisas
nod
knutpunkt
estradör
scenartist
kvasivetenskaplig
skenbart vetenskaplig
oegentligheter
bedrägerier
kontemplera
begrunda
honorar
arvode
lumpet
gement och uselt
med oblida ögon
missnöjt
analogi
motsvarighet
gäldenär
person som är skyldig pengar
pärs
prövning
förfördela
behandla orättvist
cyklisk
regelbundet återkommande
kolumnist
skribent
förbarmande
medlidande
utan omsvep
rakt på sak
ett otal
en stor mängd
hjärtefråga
angelägen fråga
samfälld
gemensam
lösöre
flyttbar egendom
terminologi
system av fackord
konstra
krångla
excentrisk
originell
interagera
samspela
sober
smakfull
minaret
torn för böneutrop
kioskvältare
succéartad bok
scenografi
teaterdekor
yppa
avslöja
trolsk
sällsam och overklig
skärskåda
noggrant granska
följdriktigt
logiskt
berså
lövsal
betänkligheter
tveksamhet
rekviem
dödsmässa
framgent
i fortsättningen
pergament
skinn
rundhänt
frikostig
inte lägga två strån i kors
inte anstränga sig
respit
tidsfrist
klinisk
praktiskt medicinsk
brottstycke
liten del
agitera
propagera
trivialisera
göra alldaglig
ligga i sin linda
vara i början
konservatorium
högre musikskola
rekvirera
beställa
gungfly
osäker mark
hospis
sjukhem för vård av svårt sjuka eller döende patienter