Level 17 Level 19
Level 18

1994


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
funktionell
ändamålsenlig
tjudra
binda fast
vernissage
öppnande av konstutställning
självsvåldig
egenmäktig
transkribera
överföra
pakt
fördrag
sällsam
besynnerlig
frände
släkting
karikera
förlöjliga
gäld
skuld
lumpen
tarvlig
klaustrofobi
cellskräck
amason
stridbar kvinna
ta loven av
få övertaget över
ymnig
riklig
pastisch
efterbildning
drastisk
långtgående
tjäll
boning
kitslig
småaktig
urkund
skriftligt dokument
insufficiens
nedsatt funktionsduglighet
pikant
sinnesretande
indoktrinera
påverka
grace
behag
uraktlåta
försumma
filantropi
människokärlek
kerub
änglabarn
uppbjuda
mobilisera
opportunist
anpassling
anföra
yttra
mjäkig
mesig
taxera
värdera
knaper
torftig
trauma
skada
nejd
trakt
hålla sig ajour
följa med i utvecklingen
förlaga
original
plafond
innertak
framliden
död
te sig
verka
jargong
gruppspråk
paginera
sidnumrera
konsortium
sammanslutning
anbelanga
beträffa
skrupelfri
samvetslös
inkognito
med hemlig identitet
melodram
sentimentalt teaterstycke
preferens
förkärlek
lov
sväng
ekivok
oanständig
intonation
satsmelodi
hugfästa
bevara i minnet
kalligrafi
skönskrift
gracil
finlemmad
förborgad
dold
emittera
utsända
credo
personlig trossats
gry
framåtanda
galej
festande