Level 14 Level 16
Level 15

1991


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ömsa
byta
in absurdum
till orimlighet
desinformation
vilseledande information
skir
florstunn
fältspat
bergart
repellera
stöta bort
spin-off
sidoeffekt
illegitim
oberättigad
bryderi
villrådighet
belägga
bestyrka
inferno
helvete
frank
frimodig
förete
uppvisa
symposium
sammankomst
snarstucken
lättstött
metafor
liknelse
extrovert
utåtriktad
stuckatur
gipsdekoration
transaktion
uppgörelse
prisge
utlämna
hugskott
infall
modulera
variera
ottoman
möbel
vörda
hedra
konform
likformig
emission
utgivning
patologisk
sjuklig
mecenat
beskyddare
utverka
lyckas få
dyslexi
läs och skrivsvårigheter
skeptisk
misstrogen
kinetik
rörelselära
vara införstådd med
vara med på
tvedräkt
oenighet
stackato
stötvis
krevera
explodera
rede
bo
autonom
självstyrande
tablå
översikt
respiration
utandning
canasta
kortspel
yppig
fyllig
obstruera
hindra
konvent
möte
spirea
växt
avmätt
återhållen
fylkas
samlas
eutanasi
dödshjälp
ultimatum
oeftergivligt krav
progressiv
framstegsvänlig
matriarkat
kvinnovälde
beveka
förmå
eskalera
trappa upp
tendentiös
vinklad
antipati
motvilja
halstra
steka
femtekolonnare
landsförrädare
namnkunnig
berömd
misskreditera
ge dåligt rykte
samkväm
sammankomst