Level 13 Level 15
Level 14

1990


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
åberopa
hänvisa till
feedback
återkoppling
elementär
grundläggande
normera
reglera
rank
ostadig
dubier
tvivel
hunsa
förtrycka
mytoman
vanelögnare
de facto
i själva verket
ämbar
hink
faciliteter
hjälpmedel
chevaleresk
artig
verifikation
kvitto
kandera
överdra med socker
vigör
hälsa
aforism
visdomsord
indisponerad
tillfälligt ur form
omhulda
gynna
apati
håglöshet
urban
stadsmässig
fajans
lergods
kontrahera
dra sig samman
plenum
gemensamt sammanträde
multipel
mångfaldig
option
förhandsrätt
servil
underdånig
vidgå
erkänna
cyklamat
sötningsmedel
lobby
påtryckargrupp
koalition
sammanslutning
öda
slösa
kutym
sed
lucker
porös
memento
påminnelse
mammografi
bröströntgen
älta
tjata
oår
nödår
deklamera
läsa upp
konvulsioner
kramper
apart
säregen
management
företagsledning
involvera
inbegripa
vämjelig
avskyvärd
eufemism
förskönande omskrivning
allegro
livligt
komprimera
pressa ihop
exposé
översikt
humbug
bluff
facil
rimlig
konspirera
smida ränker
pondus
tyngd
access
tillträde
inadekvat
inte fullt motsvarande
deducera
härleda
kongenial
samstämmig
partitur
nothäfte
missfirma
förolämpa
veritabel
verklig
passus
avsnitt