Level 2
Level 1

1977


120 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
approximativ
ungefärlig
absorbera
upptaga
kartell
sammanslutning
distinkt
tydlig
homogen
enhetlig
sensibel
känslig
gebit
område
rangera
ordna
exponera
utställa
avlysa
inställa
obscen
oanständig
dementi
förnekande
fadd
smaklös
revision
granskning
kongruens
överensstämmelse
kompendium
sammandrag
appell
upprop
vakant
ledig
fertil
fruktsam
bibliografi
bokförteckning
lukrativ
lönande
metamorfos
förvandling
ambulera
flytta omkring
affekt
sinnesrörelse
effektuera
verkställa
förfång
skada
kontingent
trupp
krass
egennyttig
recidiv
återfall
manifest
program
kontinuerlig
oavbruten
attestera
intyga
ramponera
fördärva
projektion
avbildning
hermetisk
lufttät
kompakt
tät
ekvivalens
likvärdighet
bida
vänta
vite
böter
gräll
skarp
kondensera
förtäta
propedeutisk
förberedande
morbid
sjuklig
fiktiv
uppdiktad
versal
stor bokstav
tariff
prislista
aktion
handling
propå
förslag
exalterad
uppjagad
solvens
betalningsförmåga
annektera
lägga beslag på
fraktion
del
alienation
främlingskänsla
regress
tillbakagång
obskyr
tvivelaktig
medioker
medelmåttig
förmena
vägra
interpellera
utfråga
egalt
likgiltigt
adekvat
passande
stetoskop
hörlur
dupera
lura
gratifikation
belöning
ohägn
skada
presumtiv
förmodad
makadam
krossten
moderera
anpassa
epitet
slutord
manometer
elmätare
aversion
motvilja
annullera
upphäva
appendix
bihang
integritet
okränkbarhet
imaginär
overklig
transitering
genomförsel
kalfaktor
uppassare
omen
förebud
aningslös
godtrogen
läkt
ribba
acklamation
bifall
andäktig
uppmärksam
burgen
välbärgad
ogin
ovillig
konstitutiv
grundläggande
chiffong
tyg
celeber
berömd
rigorös
noggrann
fanerogam
fröväxt
dedikation
tillägnan
profylaktisk
förebyggande
koncept
utkast
latent
dold
förvälla
koka
dekret
förordning
underlåta
försumma
fragmentarisk
ofullständig
bulvan
ombud
sondera
utforska
trivial
obetydlig
villrådig
obeslutsam
kontrovers
tvist
akut
överhängande
lakonisk
kortfattad
sel
lugnvatten
avog
fientlig
penetrera
genomtränga
oskälig
orimlig
distinktion
åtskillnad
äska
begära
renommé
anseende
förmäten
övermodig
drista
våga
novis
nybörjare
förlegad
omodern
premiss
förutsättning
resistent
motståndskraftig
vedertagen
erkänd
ikon
helgonbild
reprimand
tillrättavisning
inhibera
inställa