Level 2
Level 1

Spolkové země Německa


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bavorsko
Bádensko - Württembersko
Berlín
Braniborsko
Brémy
Dolní Sasko
Durynsko
Hamburk
Hesensko
Meklenbursko - Přední Pomořansko
Porýní - Falc
Sársko
Sasko
Sasko - Anhaltsko
Severní Porýní - Vestfálsko
Šlesvicko - Holfštýnsko