Level 19 Level 21
Level 20

TEXT 109


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aspect
açı, boyut, bir sorunun/konunun bir kısmı (*to have many -s*)
respond
v. tepki/cevap vermek (*to - to sth*)
regard sth as sth
bir şeyi bir şey olarak kabul etmek/görmek/değerlendirmek
originate
v. .(bir şeyden/bir yerde) başlamak, çıkmak, kaynaklanmak
contradict
v. çelişmek
indicate
(bir şeyin var olduğunu veya doğruluğunu) göstermek; işaret etmek
instead
onun yerine (Her paintings do not show us boats... -, they show us her feelings about the world.)
depend on
phr. v.-e bağlı olmak, -e göre değişmek
in contrast to
-e zıt olarak (- men, women often use tag questions.)
constitute
v. teşkil etmek, oluşturmak (*to - an amount*)
resist
v. direnmek
be unable to do sth
bir şeyi yapamamak, becerememek, elinden gelmemek
contrary to popular belief
genel kanının aksine
awake
adj. uyanık, uyumayan
aware
adj. farkında (*to be - of sth*)
unaware
adj. farkında olmayan, bilincinde olmayan (*to be - of sth*)