Level 8 Level 10
Level 9

Порядковые номера


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
վաթսունմեկ
61
դասական թվականներ
Порядковые номера
Առաջին ամիսը հունվարն է:
Первый месяц - январь.
Երկրորդ ամիսը փետրվարն է:
Второй месяц - февраль.
Երրորդ ամիսը մարտն է:
Третий месяц - март.
Չորրորդ ամիսը ապրիլն է:
Четвёртый месяц - апрель.
Հինգերորդ ամիսը մայիսն է:
Пятый месяц - май.
Վեցերորդ ամիսը հունիսն է:
Шестой месяц - июнь.
Վեց ամիսները միասին կես տարի է:
Шесть месяцев – это полгода.
հունվար, փետրվար, մարտ,
Январь, февраль, март
ապրիլ, մայիս, հունիս
апрель, май и июнь.
Յոթերորդ ամիսը հուլիսն է:
Седьмой месяц - июль.
ՈՒթերորդ ամիսը օգոստոսն է:
Восьмой месяц - август.
Իներորդ ամիսը սեպտեմբերն է:
Девятый месяц - сентябрь.
Տասներորդ ամիսը հոկտեմբերն է:
Десятый месяц - октябрь.
Տասնմեկերորդ ամիսը նոյեմբերն է:
Одиннадцатый месяц - ноябрь.
Տասներկուերրորդ ամիսը դեկտեմբերն է:
Двенадцатый месяц - декабрь.
Տասներկու ամիսները միասին մեկ տարի է:
Двенадцать месяцев – это год.
հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր
Июль, август, сентябрь.
հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր
октябрь, ноябрь и декабрь.