Level 4 Level 6
Level 5

pronomina


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. die, dat, wiens, wier 2. (ali)qui
qui
deze, dit
hic
1. deze, dit, die dat 2. hij, zij, het
is
die, dat
ille
jij, je, u
tu
1. wie? wat? welke? 2. (ali)quis
quis
ik
ego
zelf, zelfs
ipse
1. hoe; zoals 2. die, dat (relativum) 3. dan; zo...mogelijk
quam
dezelfde, hetzelfde
idem
wij
nos
1. dat; omdat 2. die, dat (relativum)
quod
iemand, iets, een of ander
aliquis
die, dat
iste
een zeker(e) (iemand)
quidam
jullie, u
vos
iedereen die, al wat
quisquis
ieder(e), elk(e)
quisque
iemand, iets, een of ander
quisquam
elk van beide(n)
uterque
wie ook maar, alles wat
quicumque