Level 3 Level 5
Level 4

praepositiones


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. +acc naar 2. +abl in, op, bij
in
naar, bij
ad
1. vanaf 2. door (pers.pass.)
a, ab
uit
e, ex
1. (+ abl) met 2. zonder abl: voegwoord wanneer, toen3. toen, omdat, hoewel
cum
door
per
1. van ... af 2. over
de
tussen; tijdens
inter
zonder
sine
voor
pro
bij
apud
1. onder 2. onder
sub
1. (+ acc.)achter 2. (+ acc.)na 3. later
post
voor
ante
1. (+ acc.) tegen(over) 2. gekeerd naar, vijandig
adversus
1. voor 2. wegens
ob
1. (+ acc.) tegen(over) 2. tegen(over)
contra
wegens, dichtbij
propter
1. continu, steeds 2. (+ acc.) tot (aan)
usque
1. boven(dien) 2. (+ acc.) boven, behalve 3. (+ abl.) boven, over
super
binnen
intra
1. dichtbij 2. (+ acc.) dichtbij
prope
langs, behalve
praeter
1. (+ acc.) rondom, bij 2. rondom, (dicht)bij
circa
1. boven, eerder 2. (+ acc.) boven, eerder
supra
1. (+ acc.) buiten 2. buiten
extra