Level 2 Level 4
Level 3

conjunctiones


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. en 2. ook
et
en
-que
maar
sed
als, indien
si
1. hoe; zoals; zodra 2. opdat, om te; zodat
ut
en/ook/maar niet
nec
1. (+ abl) met 2. zonder abl: voegwoord wanneer, toen3. toen, omdat, hoewel
cum
of
aut
1. en, en ook, en wel 2. (na comp.) dan
ac
en, en ook
atque
. die, dat (relativum)
qui
toch
tamen
en/ook/maar niet
neque
1. opdat niet, om niet te 2. dat (bij vrees en verhindering) 3. niet (hoofdzin)
ne
want
nam
maar
autem
omdat
quia
als niet; behalve
nisi
maar
at
dus
ergo
dus
itaque
1. terwijl; zolang als 2. totdat; mits
dum
1. waar 2. zodra
ubi
1. of 2. zelfs
vel
dus
igitur
nadat
postquam
of
sive
of
-ve
1. als het ware 2. alsof
tamquam
omdat
quoniam
1. willekeurig 2. hoewel
quamvis
1. hoewel 2. trouwens
quamquam
zelfs als, ook als
etiamsi
waarheen? ergens heen waardoor opdat daardoor des te
quo
zolang als, totdat
donec
of
seu
voordat
antequam
1. dat 2. waarom niet? werkelijk
quin
moeilijk
difficilis
1. als (het ware), bijna 2. als, alsof
quasi
ook al, hoewel
licet