Level 1 Level 3
Level 2

adverbia


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gemakkelijk
facile
ver, in de verte
procul
nog niet
nondum
immers, want
quippe
waar, waarheen, op welke manier
qua
1. continu, steeds 2. (+ acc.) tot (aan)
usque
zo(zeer)
adeo
ondertussen; voorlopig
interim
liever, eerder
potius
daar
ibi
daarom
ideo
eindelijk
tandem
ooit
umquam
1. willekeurig 2. hoewel
quamvis
1. boven(dien) 2. (+ acc.) boven, behalve 3. (+ abl.) boven, over
super
1. hoe(danig) 2. zo(danig) als
qualis
hierheen
huc
waarom
cur
slecht
male
eens, soms
aliquando
1. dichtbij 2. (+ acc.) dichtbij
prope
zeker, beslist
certe
bovendien
praeterea
1. hoe, op welke manier 2. (zo)als
quemadmodum
zoals
sicut
1. hoe, op welke manier
quomodo
1. (+ acc.) rondom, bij 2. rondom, (dicht)bij
circa
op gelijke wijze, tegelijk
pariter
een beetje, iets
paulo
1. boven, eerder 2. (+ acc.) boven, eerder
supra
snel, spoeding
cito
1. (+ acc.) buiten 2. buiten
extra
hoe vaak, zo vaak als
quotiens
1. dat 2. waarom niet? werkelijk
quin
doelloos, tevergeefs
frustra
integendeel, sterker nog
immo
gelijk, evenzo
aeque
alleen, slechts
solum
net zo, evenzeer
item
bijna, ongeveer, meestal
fere
1. als (het ware), bijna 2. als, alsof
quasi
eenmaal
semel
naar de andere kant, bovendien
ultro
eerder, vroeger, liever
prius
te, te zeer, te veel
nimis
kijk (daar!)
ecce