Level 2
Level 1

adjectiva


139 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elk, alle, geheel
omnis
zijn, haar, hun
suus
groot
magnus
(een) ander
alius
veel
multus
1. geen; zonder 2. niemand
nullus
mijn
meus
jouw, je, uw
tuus
goed
bonus
ons, onze
noster
geheel
totus
eerst(e), voorst(e)
primus
boven
superus
zo groot, zo veel
tantus
de een, de ander (van twee)
alter
nieuw; bijzonder
novus
zwaar; ernstig
gravis
klein, gering
parvus
een enkel
ullus
lang
longus
ongelukkig
miser
1. middelste, midden- 2. in het midden van
medius
geweldig, buitengewoon
ingens
slecht
malus
alleen, enkel
solus
dergelijk, zulk
talis
zoveel
tot
gelijk
par
dichterbij
propior
hoog; diep
altus
licht, mild, gering
levis
jullie, uw
vester
andermans; vreemd
alienus
menselijk, beschaafd
humanus
zeker, vast
certus
sterk; dapper
fortis
genoeg, voldoende
satis
1. (+ acc.) tegen(over) 2. gekeerd naar, vijandig
adversus
waard(ig)
dignus
geheel, alle
cunctus
oud
vetus
blij
laetus
blij, rijk, vruchtbaar
beatus
individueel, telkens een
singulus
van het volk, van de staat
publicus
weinig
paucus
treurig, droef, streng
tristis
hard, ruw
durus
veilig
tutus
razend
saevus
gelukkig, rijk
felix
1. hoe groot 2. zo groot als
quantus
1. leeftijd, geboorte 2. zoon, kind 3. geboren
natus
geëerd, fatsoenlijk
honestus
aangenaam, dankbaar
gratus
gelijk(end)
similis
overig
ceterus
schandelijk, lelijk
turpis
van elders, ver weg
exter
helder, beroemd
clarus
onaangenaam, ondankbaar
ingratus
gemakkelijk
facilis
laatst, oudst, uiterst
ultimus
onder-, beneden
inferus
eerder, beter, vorig
prior
bekend, voornaam, uitstekend
nobilis
onzeker
incertus
zacht, gevoelig
mollis
1. onbeschaafd 2. vreemdeling
barbarus
vrij
liber
gemeenschappelijk
communis
gelijk, vlak, gunstig
aequus
vol (van, met)
plenus
dierbaar, duur
carus
verschillend, gescheiden
diversus
rechts, rechter-
dexter
kort
brevis
overig, overgelaten
reliquus
derde
tertius
bekend, betrouwbaar
notus
kundig, sterk, machtig
potens
koninklijk, prachtig
regius
heilig, gewijd (aan)
sacer
mooi
pulcher
zoet, lief, aardig
dulcis
twijfelend, onzeker
dubius
verschillend, (af)wisselend
varius
vals
falsus
scherp, hevig
acer
onbekend
ignotus
rijk
dives
klaar, gereed
paratus
vader-, voorvaderlijk
patrius
reusachtig, verlaten
vastus
naakt, arm, ongewapend zonder ...
nudus
oud, eerbiedwaardig
antiquus
tevreden
contentus
ongedeerd, gezond, vers
integer
zonder zorgen, vrolijk
securus
nodig, onmisbaar, verwant
necessarius
sterk, gezond, machtig
validus
de meeste(n), zeer vele(n)
plerique
huidig, aanwezig, nu, zelf
praesens
halfoverkop, snel, riskant
praeceps
rechtvaardig, wettig, eerlijk
iustus
volgend, komend, later
posterus
persoonlijk, privé-
privatus
zacht, jong, fijn
tener
dun, fijn, gering, arm
tenuis
nuttig, geschikt
utilis
recht, rechtop, fatsoelijk
rectus
ongelukkig
infelix
tegen de zin, onvrijwillig
invitus
eigen, typisch, juist
proprius
vers, nieuw, modern
recens
1. sterfelijk 2. sterveling
mortalis
goddeloos
impius
leeg, zonder
vacuus
ruw, grof, wild
asper
moe, zwak
fessus
militair, krijgs-
militaris
zeldzaam, spaarzaam, los
rarus
eeuwig
aeternus
gouden
aureus
breed, wijd, uitgestrekt
latus
uitstekend
egregius
heilig, verheven
sanctus
zwervend, onbepaald
vagus
onveilig, dreigend
infestus
onheilspellend, verschrikkelijk
dirus
wild, moedig
ferox
onwetend, onervaren
ingnarus
arrogant, hoog, verheven
superbus
wild, lomp
ferus
volgend(e), tweede, gunstig
secundus
onafgebroken, voortdurend, eeuwig
perpetuus
onsterfelijk
immortalis
treurig, somber
maestus
ziek, treurig
aeger