Level 2
Level 1

Büntető eljárás


203 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ártatlanság vélelme
domniemanie niewinności
jogerős határozat
prawomocna decyzja
bűnös
winny
jogi cselekmény
czynność prawna
önvádra kötelezés tilalma
zakaz zobowiązania do obciążenia samego siebie
ügyész
prokurator
terhel
obciążać
vallomást tesz
złożyć zeznanie
bizonyíték
dowód
közvádló
oskarżyciel publiczny
büntetőjogi felelősség
odpowiedzialność karna
súlyosító és enyhítő körülmények
okoliczności obciążające i łagodzące
eljárás
postępowanie
nyomozó hatóság
organy śledcze
nyomozást végez
prowadzić śledztwo
nyomozási cselekmények
czyności procesowe
nyomozás feletti felügyelet
nadzór nad śledztwem
ügyész rendelkezése
zarządzenie prokuratora
bíró
sędzia
ügyvéd
adwokat
jogtanácsos
radca prawny
terhelt
oskarżony
törvény
ustawa
rendelet
rozporządzenie
rendelkezés
arządzanie
büntető eljárás
postępowanie karne
polgári eljárás
postępowanie cywilne
határozat
orzeczenie / decyzja
itélet
wyrok
végzés
postanowienie
büntetőeljárásban részt vevő személyek
osoby biorące udział w procesie karnym
gyanúsított
podejrzany
vádlott
oskarżony
büntetést kiszab
wymierzyć karę
bírósági eljárás
postępowanie sądowe
megrovás
nagana
próbára bocsátás
zwolnienie warunkowe
jávítóintézet
zakład poprawczy
elítélt
skazany
védő
obrońca
közösségi jogász
prawnik wspólnotowy
sértett
pokrzywdzony
jogos érdek
interes prawny
bűncselekmény
przestępstwo, czyn karalny
sértet
naruszyć
veszélyeztet
zagrozić
magánvádló
oskarżyciel posiłkowy
ha e törvény másképp nem rendelkezik
jeśli ustawa nie stanowi inaczej
könnyű testi sértés
lekkie naruszenie ciała
magántitok megsértése
naruszenie tajemnicy prywatnej
levéltitok megsértése
naruszenie tajemnicy korespondencyjnej
rágalmazás
pomówienie
becsületsértés
naruszenie czci
kegyeletsértés
zbeszczeszczenie
magánfél
oskarżyciel prywatny
igény
roszczenie
bizonyítási eljárás
postępowanie dowodowe
tanúvallomás
zeznanie świadka
tanú
świadek
titoktartási kötelezettség
obowiązek zachowania tajemnicy
védői minőségben
w charakterze obrońcy
tettes
sprawca
hatósági tanú
urzędnik publiczny (świadek)
vminek minősülő tény
fakt kwalifikacyjny jako...
hozzátartozó
osoba bliska
tanú védelme
ochona świadka
különösen védett
podlegający szczególnej ochronie
szakvélemény
opinia biegłego
terhelt vallomása
wyjaśnienia oskarżonego
szemle
oględziny
elrendel
zarządzać
helyszíni kihallgatás
wizja lokalna
nyilatkozik
złożyć zeznanie (n)
elkövetés
popełnienie
tárgyi bizonyítási eszköz
dowód reczowy
cselekmény lefolyása
przebieg czynności
bizonyítási kísérlet
eksperyment procesowy
felismerésre bemutatás
okazanie
szembesítés
konfrontacja
vallomást élőszóban közöl
składać zeznania na żywo
kényszerintézkedések
środki przymusu
őrizetbe vétel
zatrzymanie
szabadság átmeneti elvonása
przejściowe pozbawienie wolności
előzetes letartóztatás
tymczasowe aresztowanie
megszökik
zbiec
elrejtőzik
ukrywać się
megalapozottan feltehető
w sposób uzasadniony można założyć
szabadlábon hagyás
pozostawienie na wolności
tanúk befolyásolása
wywieranie nacisku na świadka
tanúk megfélemlítése
zastraszenie świadka
okirat megsemmisítása
zniszczenie dokumentów
okirat meghamisítása
sfałszowanie dokumentów
okirat elrejtése
ukrycie dokumentów
meghiúsít
udaremnić
megnehezít
utrudnić
veszélyeztet
zagrozić
bűncselekményt véghezvisz
dokończyć przestępstwo
kísérlet
usiłowanie
előkészület
przygotowanie
vádiratot benyújt
wnieść akt oskarżenia
vádbeszéd
mowa oskarżycielska
előkészítő eljárás
postępowanie przygotowawcze
elsőfokú bíróság
sąd pierwszej instancji
nyomozási bíró
sędzia śledczy
elrendel
zarządzić
lakhelyelhagyási tilalom
zakaz opuszczania miejsca zamieszkania
mozgási szabadság jog
prawo do swobody przemieszczania
lakóhely szabad megválasztása jog
prawo do swobody zmiany miejsca zamieszkania
házi őrizet
areszt domowy
ideiglenes kényszergyógykezelés
tymczasowe leczenie przymusowe
kóros elmeállapotú
chory umysłowo
óvadék
poręczenie majątkowe (pot. kaucja)
házkutatás
rewizja
motozás
rewizja osobista
megmotoz vkit
przeszukać kogoś
lefoglalás
zabezpieczenie / zajęcie
elkobzás
rekwirowanie
őrzésbe vétel
wzięcie na przechowanie
zár alá vétel
zajęcie
vagyoni jog
prawo majątkowe
rendelkezési jog
prawo do rozporządzania
jogot felfüggeszt
zawiesić prawo
elővezetés
doprowadzenie
személyi szabadságot korlátozó intézkedés
środek ograniczania wolności osobistej
szakértői vizsgálat
badanie przez biegłego
testi kényszer alkalmazása
zastosowanie przymusu bezpośredniego
eljárási cselekmény
czynność procesowa
bizonyítási cselekmény
czynność dowodowa
fogantosítás
zastosowanie
tárgyalás
rozprawa
helyi bíróság
sąd rejonowy
megyei bíróság
sąd okręgowy
fellebbviteli bíróság
sąd apelacyjny
legfelsőbb bíróság
sąd najwyższy
börtön
zakład karny
fegyház
zakład karny o zaostrzonym rygorze
itéletet meghoz
wydać wyrok
emberölés bűntette
zbrodnia zabójstwa
főbüntetés
kara główna
mellékbüntetés
kara poboczna
eltiltás közügyektől
pozbawienie praw publicznych
bűnjelként lefoglalt
zabezpieczone jako dowody przestępstwa
x. szám alatt bevételezett és kezelt
wpisany i przechowywany (w ewidencji) pod nr x.
elrendel megsemmisítést
zarządzać unicestwienie
bűnügyi költség
koszty postępowania karnego
indoklás
uzasadnienie
egy rendbeli
(=1 rb) jedna sztuka przestępstwa
vmibe ütköző
naruszający coś
minősülő és büntetendő
kwalifikowany i karalny
tényállás
stan faktyczny
jövedelem
dochód
kiskorú
małoletni
gyermektartásdíj
świadczenia alimentacyjne
családi pótlék
zasiłek rodzinny
vagyont képez
majątek stanowi
forgalmi érték
wartość rynkowa
tartozás
dług
elmebeteg
cierpi na chorobę psychiczną
gyengeelmejű
cierpi na osłabienie funkcji umysłowych
tudatzavar
zaburzenie świadomości
szellemi leépülés
depresja
személyiségzavar
zaburzenie osobowości
elváltozás
zaburzenie
történeti tényállás
okoliczności faktyczne
szívességi lakáshasználó
lokator korzystający gościnności
táppénz
chorobowe
tényező
czynnik
kiszáradás
odwodnienie
fulladás
uduszenie
kihűlés
wyziębienie
bizonyítékok értékelése
ocena dowodów
jogok ismertetése
pouczenie o prawach
szűrővizsgálat
badanie przesiewowe
lényeges ellentmondások
istotne sprzeczności
foglaltak
treść
igazságügyi orvos szakértő
biegły lekarz sądowy
védőnő
położna
jegyzőkönyv
protokół
cáfol
zaprzeczać
előadottak
zeznania
az ügyben beszerzett
pozyskane w tej sprawie
alátámaszt
potwierdzić
nem fogadható el
nie można przyjąć
nyilvánvalóan
w sposób oczywisty
hivatkozik vmire
powoływać się
aggálymentes
niekwestionowany
fejlődési rendellenség
zaburzenie rozwojowe
elősegít
przyczynić się
bűncselekmény jogi értékelése
ocena prawna przestępstwa
magzatelhajtás
aborcja
irányadó tényállás
ustalony stan faktyczny
ok-okozati összefüggés
związek przyczynowo-skutkowy
egyenes szandék
zamiar bezpośredni
minősítő körülmény
przesłanka kwalifikacyjna
vkinek a sérelmére
na czyjąś szkodę
beismerő vallomás
przyznanie się do winy
részletek feltárása nélkül
bez wdawania się w szczegóły
bekezdés
ustęp
szabadságvesztés büntetése
kara pozbawienia wolności
büntetés mértéke
wymiar kary
feltételes szabadságra bocsatás
zwolnienie warunkowe
méltatlan
niegodny
bűnügyi költség viselése
poniesienie kosztów procesowych