Level 98 Level 100
Level 99

1471 - 1485


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kunnen
δύναμαι
zijn
εἰμί
verwijderd zijn van (+G)
ἄπειμι
het is waarschijnlijk
εἰκός ἐστιν
zijn in, zijn onder (+D)
ἔνειμι
het is mogelijk
ἔνι
het is mogelijk
ἔνεστι
het is geoorloofd, het is mogelijk
ἔξεστι
deel hebben aan (+G)
μέτεστί μοι
aanwezig zijn (+D)
πάρειμι
rondom zijn, de bovenhand hebben op (+G)
περίειμι
samenzijn, te doen hebben met (+D)
σύνειμι
gaan
εἶμι
weggaan naar
ἄπειμι
weten
ἐπίσταμαι